Studiegids

nl en

Cursussen

Dit facultair keuzepakket doet recht aan de rijkdom aan bestudering van niet-westerse kunst en materiële cultuur die de faculteit in huis heeft, maar die tot op heden onvoldoende zichtbaar is, doordat iedere docent zijn onderwijs vrijwel uitsluitend binnen zijn eigen regionale context aanbiedt. Door deze bundeling van expertise zal dit keuzepakket niet alleen binnen Leiden, maar ook daarbuiten studenten trekken, omdat een dergelijk pakket nergens anders wordt aangeboden en omdat het appelleert aan een algemene interesse in Azië en het Midden-Oosten en de materiële cultuur van niet-westerse religies. Dit keuzevakkenpakket bestaat uit aanschuifonderwijs dat al gegeven wordt binnen bestaande opleidingen. Het omvat de volgende onderdelen:

  • Boeddhistische kunst en materiële cultuur*

  • Islamitische kunst en materiële cultuur*

  • Kunst en materiële cultuur van Oost-Azië (keuze uit 2 vakken)

  • Kunst en materiële cultuur van Zuidoost-Azië (keuze uit 2 vakken)

  • Verhalende kunst in Zuidoost-Azië

  • Kunst en materiële cultuur van Zuid-Azië (keuze uit 2 vakken)

  • Iconografie van India

  • Kunst en cultuur van het Midden-Oosten (keuze uit drie vakken, waaronder een zomercursus)

*Als een student in het kader van de opleiding kunstgeschiedenis, cultuurwetenschap, of een talen- en culturen opleiding de cursus boeddhistische kunst en materiële cultuur en/of de cursus islamitische kunst en materiële cultuur al heeft gevolgd, dan kunnen deze vervallen en kan de student de ontstane ruimte opvullen door extra vakken te kiezen uit de keuzes onder 3 t/m 6.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplicht

Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Keuze van 3 uit

Accentcollege: Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur (1923-heden) 5
Osmaanse geschiedenis en cultuur 5
Verhalende kunst van Zuidoost-Azië 5
Visual Arts in the People's Republic of China, 1949-2010: Sources and Documents 5

Keuze van 1 uit

Christian and Islamic art and architecture: a heritage of religious interaction in its social and cultural contexts 5
Iconografie van India 5