Studiegids

nl en

Eerste jaar

Beschrijving

De laatste jaren is de belangstelling voor niet-Westerse kunst en cultuur steeds
groter geworden. Eén van de oorzaken hiervan is de grotere mobiliteit van mensen: we reizen tegenwoordig veel en komen in aanraking met andere culturen. Ook de komst van mensen uit zogeheten niet-Westerse culturen in onze samenleving wekt onze interesse. Door deze ontmoetingen vragen we ons onder andere af hoe mensen in een andere cultuur visueel vorm geven aan hun leven en willen we deze artistieke uitingen bestuderen. Helaas bestaat er in Nederland nog geen integrale opleiding voor kunst- en cultuurgeschiedenis in mondiaal perspectief. Het keuzepakket World Art Studies is daarom perfect voor studenten die geïnteresseerd zijn in kunst en materiële cultuur in al haar diversiteit op wereldschaal.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Egyptische kunstgeschiedenis 5
General Introduction to Art in China 5
Introductie in de kunst en materiële cultuur van India 5
Introductie in de kunst en materiële cultuur van Indonesië 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Kerncurriculum: Kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief 5
Mesoamerican Iconography and Ideology 5
PG: Interculturalisatie in de kunst dlt 10
The Anthropology of Art and Material Culture 10
WC: WAS Origins of Art 5

Meer info

Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: dr. W. van Damme
Informatie: w.van.damme@hum.leidenuniv.nl
Aanmelding: via uSis

Het keuzepakket World Art Studies bestaat uit twee luiken. Om te beginnen zijn er drie verplichte onderdelen (samen 20 ects). Hiertoe behoort het facultair kerncurriculumvak Kunstgeschiedenis in mondiaal perspectief (5 ects), dat studenten introduceert in de mondiale en multidisciplinaire benadering. Naast deze inleiding volgen studenten de Werkgroep World Art Studies (5 ects) en de Projectgroep World Art Studies (10 ects). Het thema van de werkgroep is de oorsprong van kunst; deelnemers maken kennis met de oudst bekende kunstvormen en de theorieën die ter verklaring van de oorsprong van kunst zijn opgesteld. De projectgroep behandelt het verschijnsel van interculturalisatie in de visuele kunsten: deelnemers buigen zich over de artistieke uitwisselingen die tussen culturen plaatsvinden. Het tweede luik (10 ects) omvat twee collegereeksen (ieder 5 ects) te kiezen uit het beschikbare cursusaanbod op het gebied van World Art Studies.

Let wel: hoofdvakonderwijs dat tevens wordt aangeboden binnen het keuzepakket World Art Studies kan niet door hoofdvakstudenten van de betreffende opleiding worden gevolgd. Zij dienen hiermee rekening te houden bij hun keuze uit het ruime aanbod vermeld onder World Art Studies (zie: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte).