Studiegids

nl en

PG: Interculturalisatie in de kunst dlt

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Artistieke uitwisselingen tussen tradities of culturen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Een mondiaal perspectief op kunst in tijd en ruimte leert echter dat dergelijke kruisbestuivingen reeds vele eeuwen voorkomen: de invloed van Egyptische kunst op Griekse kunst, Chinese kunst als inspiratiebron voor Japanse kunst, de invloed van Oosterse en Afrikaanse kunst op Europese kunst en omgekeerd, enz. Onder welke voorwaarden vinden interculturele artistieke uitwisselingen plaats? Wie zijn de actoren in deze processen? Welke vormen nemen de uitwisselingen aan en tot welke resultaten leiden ze? In de projectgroep wordt een analytisch kader aangeboden om interculturalisatie in de kunst te bestuderen, waarna studenten aan de slag gaan met het uitwerken van een casus naar eigen keuze.

Leerdoelen

De student leert:

  • inzicht te verkrijgen in de dynamiek van artistieke uitwisseling tussen culturele tradities

  • de betrokken processen en producten analytisch te benaderen

  • zelfstandig een casus omtrent interculturalisatie in de kunst uit te werken, resulterend in een referaat en werkstuk.

Rooster

Rooster 2010-2011

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

nvt

Literatuur

Wordt tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Dr. W. van Damme

Opmerkingen