Studiegids

nl en

Keuzepakket Oost Azië Studies

De Oost-Aziatische regio staat in het middelpunt van belangrijke recente, wereldomvattende ontwikkelingen op het gebied van politiek, economie, veiligheid en cultuur. De verschuiving van macht die deze ontwikkelingen meebrengen zal bepalend zijn voor de 21e eeuw. Of het nu gaat om China’s explosieve economische groei, de gespannen betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea, of om de populariteit van Japanse anime en manga: Oost Azië is zelden uit het nieuws.

Om deze ontwikkelingen te duiden zijn vernieuwende methodologische en theoretische werktuigen alleen niet voldoende. Ook een diepgaand begrip van Oost-Aziatische geschiedenis, samenlevingen en wereldbeschouwingen is onontbeerlijk. Studenten van het Oost-Aziëstudieskeuzepakket maken kennis met de afzonderlijke identiteiten, culturen en naties China, Japan en Korea. Tegelijkertijd heeft het keuzepakket oog voor de gedeelde belangen en tradities die de regio samenbinden. Een kritische evaluatie van overeenkomsten en verschillen in Oost Azië is onmisbaar voor afgestudeerden in een Oost-Aziatische Eeuw.

Verplichte cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Area Studies 5
Perspectieven op Korea 5

Voor studenten die Kerncurr. Area Studies reeds hebben afgerond:

Regionalism and Regionalization in the International Relations of East Asia 5

Art and Expression

Vak EC Semester 1 Semester 2
Focus 1+2 (hoorcollege): Film in Japan 5
Koreaanse cultuurkunde: visuele en materiële cultuur 5
Literatuur & Kunst van China 5
Chinese Literatuur: Theater & Poëzie 5

East Asian History

Vak EC Semester 1 Semester 2
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Focus 5a+6: Occupied Asia I: Asian societies under Japanese military occupation 5
Moderne Koreaanse Geschiedenis 5
Cultuurgeschiedenis van het oude China: de positie van de vrouw 5

Regionalism, Governance and Transnational Networks

Vak EC Semester 1 Semester 2
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea 5
Politics and Economy of China 5
International relations of China (TCJ focus 3+4) 5
Critical Approaches to the International Relations of East Asia 5

Religions and Worldviews

Vak EC Semester 1 Semester 2
Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Focus 1+2: Inleiding Japanse religie: Shinto en Boeddhisme 5
Filosofie & Religie van China 5
focus 3+4: Pelgrimage in Japan 5

Contemporary Social and Cultural Interactions

Vak EC Semester 1 Semester 2
Koreaanse cultuurkunde: visuele en materiële cultuur 5
De moderne samenleving – sociale ontwikkelingen 5
Focus 3+4 (hoorcollege): Material Culture of Modern Japan 5
Cultuur en samenleving in hedendaags Korea 5

Meer info

Studenten kiezen uit de volgende vijf trajecten:

1. Kunst en expressie (Art and Expression)
2. Hedendaagse sociale en culturele interacties (Contemporary Social and Cultural Interactions)
3. Geschiedenis van Oost-Azië (East Asian History)
4. Regionalisme, governance en transnationale netwerken (Regionalism, Governance and Transnational Networks)
5. Religie en wereldbeelden (Religions and Worldviews)

Binnen dit keuzepakket houdt Oost Azië in: China, Taiwan, Japan en de Koreas. Toch is de definitie van de Oost-Aziatische regio met opzet flexibel. Opvattingen over de samenhang en grenzen van Oost Azië zijn tijds- en plaatsgebonden en hangen af van disciplinaire benaderingen. Daardoor kan het zijn dat individuele vakken van dit pakket ook delen van Noord-Oost, Zuid en Zuid-Oost Azië behandelen. Daarnaast kan het ook dat Oost Azië in een brede kader van regionale of interregionale samenwerkingen en processen geplaatst wordt, zoals de Azië-Europa Meeting (ASEM), de historische ontwikkeling van transregionale handel en migratie of de verspreiding van het Boeddhisme.

Het scala aan keuzes dat dit pakket studenten biedt getuigd van de weelde aan expertise op het gebied van Oost Azië binnen het Leids Instituut van Area Studies (LIAS) en de grotere Leidse omgeving. Door de groei van deze expertise verwachten wij dat het aantal vakken dat de Oost-Aziatische regio als geheel als uitgangspunt neemt zal toenemen. Dat zal de reikwijdte en diepgang van het keuzepakket verder vergroten.

Voor vragen over dit keuzevakpakket kunt u een mail sturen naar: l.black@hum.leidenuniv.nl

Dit keuzepakket heeft geen taalkundetraject. Studenten die geïnteresseerd zijn in het bestuderen van Oost-Aziatische taalkunde kunnen contact opnemen met professor R. Sybesma.