Studiegids

nl en

Focus 1+2: Inleiding Japanse religie: Shinto en Boeddhisme

Vak
2010-2011

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus beoogt een inzicht te geven in de voor Japan specifieke kenmerken van Religie en de verhoudingen tussen de tradities van het Boeddhisme en Shinto vanuit diachronisch en synchronisch perspectief. De student wordt vertrouwd gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen d.m.v. discussies over de belangrijkste vraagstukken op het vakgebied in samenhang met de opbouw van algemene kennis over Japanse religie. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk en mondelinge vaardigheid dmv een presentatie..

Leerdoelen

Opbouw algemene kennis over Japanse religie, Boeddhisme en Shinto en het vakgebied. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Zie: Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:

  • participatie (incl. mondelinge presentatie) 30%

  • analytisch werkstuk 20%

  • research werkstuk 30%

  • schriftelijk tentamen 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings.

Literatuur

  • Verplicht: H. van der Veere, Boeddha’s en Kami; de ontwikkeling van de Japanse religie, Amsterdam University Press, 2003.

  • Voor deze cursus is een reader verkrijgbaar.

  • Verdere literatuur staat beschreven in de cursussyllabus.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H van der Veere