Studiegids

nl en

focus 3+4: Pelgrimage in Japan

Vak
2010-2011

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus beoogt een overzicht te geven van de historische, anthropologische en religieuze benaderingen van pelgrimage in Japan. Nadruk zal vooral liggen op de historische invloeden op de contemporaine praktijk en participatie van religieus reizen in Japan. De student wordt vertrouwd gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen en de plaats van pelgrimage en rituele studies binnen het gebied van de studie van Japanse Religie. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk en mondelinge vaardigheid dmv een presentatie.

Leerdoelen

Opbouw algemene kennis over de ontwikkeling van Japanse wereldbeelden en contemporaine voorstellingen. Het inzichtelijk maken van verschillen in participatie en geloof tussen westerse en Japanse religie. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Zie: Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:

  • participatie (incl. mondelinge presentatie) 30%

  • analytisch werkstuk 20%

  • research werkstuk 30%

  • schriftelijk tentamen 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings.

Literatuur

Voor deze cursus is een reader verkrijgbaar. Verdere literatuur staat beschreven in de cursussyllabus en wordt aangeboden via de Blackboard-site.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte

Contact

Dr. H van der Veere