Studiegids

nl en

Perspectieven op Korea

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels, elementaire kennis van de Koreaanse geschiedenis.

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc – aanschuif – minor- Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.)

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Politieke en economische ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Koreaanse Cultuurkunde: visuele en materiële cultuur van Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.)

 • Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Cultuur en samenleving in hedendaags Korea (5 ECTS; 2e sem.)
  Ook los als keuzevak, contractonderwijs of à la carte onderwijs te volgen.

Beschrijving

Traceren van de geschiedenis van het vakgebied van de Koreanistiek aan de hand van analyses van visies op Korea van de 17e eeuw tot heden. Aandacht gaat daarbij uit naar de vraag in hoeverre de gehanteerde perspectieven ongelijke machtsverhoudingen weerspiegelen en naar de problematiek van de studie van andere culturen .

Leerdoelen

 • Verwerven van inzicht in de geschiedenis van het vakgebied;

 • Kritisch omgaan met (wetenschappelijke) teksten;

 • Het ontmaskeren van de strategie in een tekst en dat inzicht onder woorden brengen;

 • Oefenen van mondelinge presentaties;

 • Oefening in het schrijven van een academisch betoog.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Actieve deelname aan de discussies tijdens de colleges (20%)

 • Mondelinge presentaties (20%)

 • Werkstuk (60%)

Blackboard

Nee

Literatuur

Tijdens het college nader op te geven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Prof. Dr. B.C.A. Walraven

Opmerkingen

Studielast

 • Totaal: 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Voorbereiden 1 mondelinge presentaties: 1 × 26 uur = 26 uur;

 • Voorbereiden en schrijven van werkstuk: 36 uur.