Studiegids

nl en

De moderne samenleving – sociale ontwikkelingen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Niet-Sinologie studenten wordt met klem geadviseerd voor aanvang van de colleges de volgende boeken gelezen te hebben:

 • Keith R. Schoppa, The Columbia guide to modern Chinese history. New York: Columbia University Press (2000).

 • Peter Zarrow, China in War and Revolution, 1895-1949. London, New York: Routledge (2005)

Beschrijving

In dit college komen de ingrijpende sociale ontwikkelingen aan de orde, die zich de afgelopen 150 jaar in China hebben voorgedaan, zowel in de steden als op het platteland. Er wordt aandacht besteed aan de sociale gevolgen van het proces waarin de premoderne Chinese samenleving zich heeft ontwikkeld tot de huidige postmoderne. Hierbij zal ook worden ingegaan op thema’s als urbanisatie, migratie, minderhedenbeleid, gezondheidszorg, vrouwenemancipatie, bevolkingspolitiek, stedelijke consumptiecultuur, etc.

Leerdoelen

 • consolidering van de kennis van de huidige Chinese samenleving

 • uitbreiding, verdieping en structurering van die kennis, als aanzet tot specialisering.
  ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (actieve deelname, rapportage gekozen deelonderwerp, paper)

Rooster

Eerste semester, blok 1 + 2, 2 contacturen per week, dinsdag 15:00-17:00. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege (aanwezigheidsplicht)

Toetsing

 • actieve deelname + paper opzet (15%)

 • mondelinge presentatie (25%)

 • werkstuk (60%)

Blackboard

ja, zie Blackboard

voor aanvullend materiaal, communicatie etc.

Literatuur

 • W.-L. Chong & T.-W. Ngo (red.), China in Verandering – Balans en Toekomst van de Hervormingen (Almere: Uitgeverij Parthenon, 2008)

 • Overige leesopdrachten

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Prof.dr. S.R. Landsberger, telefoon: 071 527 2530.