Studiegids

nl en

Filosofie & Religie van China

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze collegereeks is gewijd aan de filosofische en religieuze tradities van China. In het eerste deel komen de belangrijkste filosofen, filosofische teksten en filosofische stromingen aan bod. Welke stellingen verdedigen zij? Hoe argumenteren zij? Wat is hun invloed op de toenmalige maatschappij? En wat is hun hedendaagse relevantie? In het tweede deel komt de religie van China aan bod en wordt gekeken naar zowel doctrine als praktijk.

Studielast

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 contacturen (14 weken x 2 contacturen)

 • 56 uur voorbereiding bijeenkomsten (14 weken x 4 uur voorbereiding)

 • 16 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

 • 40 uur voor schrijven werkstuk

Leerdoelen

 • kennismaking met Chinese filosofische en religieuze tradities

 • begrip van hun invloed op de Chinese cultuur

 • besef van het eigene van de Westerse cultuur

 • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische en religieuze tradities

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Concept dag/tijd: Vrijdag 13-15 uur
Zie het rooster op de TCC opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • Werkstuk, voor 30% van het eindcijfer

 • Schriftelijk tentamen, voor 70% van het eindcijfer
  Beide onderdelen moeten voldoende zijn om het vak te halen

Blackboard

Ja. Zie Blackboard.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Barend ter Haar