Studiegids

nl en

Cultuurgeschiedenis van het oude China: de positie van de vrouw

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Aanbevolen: BA2-college Premodern Chinees II

Beschrijving

In dit werkcollege willen wij een brede blik werpen op de positie van de vrouw in het traditionele China (tot 1949). Aan de orde komen in iedere geval de sociale, economische, politieke en juridische positie van de vrouw. Ook zullen wij aandacht besteden aan de vrouw als schrijfster of als onderdeel van de religieuze praxis.

Studielast

totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

28 contacturen (14 weken x 2 contacturen)
24 voorbereiding bijeenkomsten (12 weken x2 uur voorbereiding)
16 uur voorbereiding referaat
72 uur voor onderzoek en schrijven werkstuk

Leerdoelen

  1. kritische omgang met gender studies
  2. verdere ontwikkeling van de academische schrijfvaardigheid
  3. inzicht in het vakgebied van vrouwenstudies met betrekking tot China

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, betrokkenheid, deelname, referaat) 30%

  • Schriftelijk werkstuk 70%
    Aanwezigheid is verplicht zoals bij alle werkcolleges.

Blackboard

Ja, de mate waarin Blackboard gebruikt zal worden hangt af van het aantal deelnemers, maar omvat altijd het beschikbaar stellen van informatie over de cursus en allerlei collegemateriaal .

Literatuur

Wordt bekend gemaakt op college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Barend J. ter Haar