Studiegids

nl en

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea

Vak
2010-2011

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Thematische behandeling van de geschiedenis van de twee Korea’s vanaf de bevrijding (1945) tot vandaag, waarbij vooral de onderlinge verwevenheid in het oog zal springen.

Leerdoelen

 • Verdieping van het inzicht in de politieke en maatschappelijke processen in de hedendaagse geschiedenis van Noord- en Zuid-Korea;

 • Kritische omgang met concepten en theorieën;

 • Oefenen van heuristische vaardigheden;

 • Oefenen van schriftelijke rapportage;

 • Oefenen van mondelinge vaardigheden.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

 • Wekelijks schriftelijke rapportage van de gelezen literatuur (25%);

 • Actieve deelname aan discussie tijdens college (25%);

 • Mondeling tentamen (50%), waarbij kritische omgang met de wetenschappelijke literatuur en analytisch vermogen en inzicht getest worden.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea (Routledge, 2007. 2nd edition);

 • Wekelijks een wetenschappelijk artikel.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Dr. K. De Ceuster

Opmerkingen

Dit college wordt dit semester verzorgd door een gastdocent.

Studielast
Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • Totale studielast: 140 uur

 • 26 contacturen (2 uur/week)

 • 40 uur voor het bestuderen van de verplichte literatuur (3uur/week)

 • 75 uur voor het schrijven van een werkstuk