Studiegids

nl en

Geschiedenis: pre-mastertraject (schakelprogramma)

Dit programma is uitsluitend bedoeld voor degenen die minimaal beschikken over een tweedegraads lesbevoegdheid geschiedenis en geeft toegang tot het MA-programma History.
De totale studielast is 60 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Werkcollege 10 ECTS
Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie 5 ECTS
Verdiepings- en verbredingsruimte 15 ECTS

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

Seminar 10 ECTS
Historiografie en geschiedfilosofie 5 ECTS
BA Eindwerkstuk 15 ECTS

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Toelichting: het werkcollege, seminar en het eindwerkstuk moeten uit dezelfde richting komen (bijv. Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, enz. Zie Hoofdrichtingen en Specialisaties) en in deze volgorde afgerond worden. Hieronder vindt u het programma in voltijd. Indien het programma in deeltijd gevolgd wordt verdient het aanbeveling het werkcollege + Wetenschapsfilosofie + één verdiepingsvak in het 1e semester op te nemen, het seminar + Historiografie + één verdiepingsvak in het 2e semester en het Eindwerkstuk + één verdiepingsvak in het 3e semester.
N.B. De meeste colleges worden overdag aangeboden.

Meer informatie over schakelprogramma’s

Schakeljaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Historiografie en geschiedfilosofie 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

De smaak van de oudheid: antieke voedselcultuur 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Een vorst, zeventien landen. Personele unies in de Nederlanden 10
Steppekrijgers 10

Werkcolleges Economische en Sociale Geschiedenis

Agressie en geweld 10
Amerikaanse toestanden in Nederland? 10
Transport en mobiliteit in de 19e en 20e eeuw 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Alva, de IJzeren Hertog. Een man met vele talenten, 1507-1582 10
Buitenlands geweld door Nederlandse ogen. De verbeelding van het kwaad in een vreedzame natie, 1870-1940 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

De grenzeloze oorlog 1914-1918 10
Geschiedenis van de Sovjetunie 10
Spanje in de zestiende eeuw. Land van contrasten 10

Verdiepings- en verbredingsvakken (zie uitleg hierboven voor meer keuzes)

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Cultuur van Tibet 5
Geïntegreerde Activiteit, Rome als wereldstad 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten) 5
Klassieke Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Middeleeuwse paleografie 5
Oral History (sem 1) 5
Politics and Economy of China 5
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea 5
Premoderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
The History of the European Union 5

Seminars Oude Geschiedenis

Demokratia Power to the people 10

Seminars Economische en Sociale Geschiedenis

Dams and Development: Concrete Constructions in Context 10
Conflict en geweld in vroegmodern Europa 10

Seminars Middeleeuwse Geschiedenis

De insulaire wereld. Eilanden en globalisering 10

Seminars Vaderlandse Geschiedenis

Herdenken als politieke actie. De omgang met het verleden in de Nederlandse politieke cultuur 10
Mensen tegen goederen: de slavenhandel van de Middelburgse Commercie Compagnie 10

Seminars Algemene Geschiedenis

Amerikaanse Ideeëngeschiedenis 10
Europa op de tekentafel: Hervorming, Revolutie en Napoleon (1780-1815) 10
Japan in Oost-Azië: Buitenlandse relaties tussen Japan, China en Korea van 600 tot 1860 10