Studiegids

nl en

Mensen tegen goederen: de slavenhandel van de Middelburgse Commercie Compagnie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In de geschiedenis van het Caribische gebied staan export en immigratie centraal. De regio werd in de loop van zeventiende eeuw een van de belangrijkste exporteurs van suiker, koffie, cacao en katoen. De omvang van deze exporten was afhankelijk van een gecompliceerd handels- en migratienetwerk. De vrije immigranten kwamen uit Europa en Noord-Amerika, hun aantal was gering. Zij waren de managers, opzichters en eigenaren van de plantages, en de bestuurders en soldaten van het koloniale Caribische gebied. De belangrijkste groep immigranten bestond uit slaven, die door Europese slavenhalers op de kust van Afrika waren gekocht tegen ruilgoederen uit Europa, in het Caribische gebied waren verkocht, terwijl de opbrengst van deze verkoping vaak werd omgezet in koloniale producten, die door het slavenschip op het laatste gedeelte van de reis naar Europa werden vervoerd.

In dit researchseminar zal onderzoek worden gedaan in Nederlandse archieven, waarin documenten bewaard zijn gebleven die inlichtingen verschaffen over de slaven- en goederenhandel. Aan de deelnemers wordt gevraagd: 1) de voorgeschreven literatuur te lezen en daarover een instapessay te schrijven, 2) op basis van archiefonderzoek een paper te schrijven over de aspecten goederenhandel en slavenhandel met het Caribische gebied.

Leerdoelen

In dit researchseminar zullen de deelnemers kennismaken met de literatuur over het onderwerp. Bovendien voeren de deelnemers een beperkt onderzoek uit in het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie. De deelnemers presenteren hun onderzoek in referaten en in papers waarin de bestudeerde literatuur en de nieuwe gegevens uit het archief zijn verwerkt.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Schriftelijke toetsing literatuur: 10%

  • Papers archiefonderzoek: 70%

  • Mondelinge presentatie: 20%

Blackboard

Nee

Literatuur

Verplichte literatuur voor de instaptoets:

  • P.C.Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (Amsterdam: Arbeiderspers, 2003, tweede druk, ISBN 978-90-295-1560-3).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: dr. H.J. den Heijer