Studiegids

nl en

Premoderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een historisch overzicht van enkele eeuwenoude globaliseringsprocessen die het premoderne Zuid- en Zuidoost-Azië hebben gevormd. Door het in- en uitzomen op gezamenlijke langetermijnprocessen zoals indianisatie, islamisering en Europese expansie, krijg je een fascinerende kijk op zowel de interregionale verbindingen als de lokale eigenheid in dit deel van Azië.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in de grote lijnen van de regionale geschiedenis in Zuid- en Zuidoost-Azië. Daarnaast zijn zij in staat om specifieke periodes en regio’s te duiden aan de hand van politieke, sociaal-economische en culturele kenmerken. Deze kennis wordt getoetst tijdens een schriftelijk tentamen.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

  • take home-tentamen gedurende toetsweek

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • powerpoint-presentaties

  • praktische informatie over de cursus

Literatuur

  • Herman Kulke & Dietmar Rothermund, A history of India (London: Routledge, 2010; 5th edition); ISBN-10: 0415485436

  • Nicholas Tarling (ed.), The Cambridge History of Southeast Asia, Vol 1: Part 1: From Early Times to c. 1500 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000; new edition); ISBN-10: 0521663695

  • Nicholas Tarling (ed.), The Cambridge History of Southeast Asia, Vol 1: Part 2: From c. 1500 to c. 1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000; new edition); ISBN-10: 0521663709

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

De coördinator, dr. J.J.L. Gommans