Studiegids

nl en

Keuzepakket Talen en culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië

Beschrijving

Dit keuzepakket geeft een introductie op de talen en culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Je kunt inzoomen op de moderne samenlevingen van vooral Indonesië, India en Tibet. Je kunt je ook richten op de klassieke culturen van de regio en hun onderlinge relaties. Je kunt daarbij een taal leren: een moderne taal (Hindi of Indonesisch) of een taal die belangrijk is voor de bestudering van de klassieke culturen (Sanskrit of Tibetaans). Het college Taal en cultuur in Zuid- en Zuidoost-Azië komt terug in alle trajecten. Hierin wordt gekeken naar de verhouding tussen talen en etnische identiteit, de rol van nationale talen in de vorming van natiestaten, en het culturele functioneren van talen op lokaal niveau. Welke andere colleges je volgt, hangt af van je keuze voor één van de onderstaande vier trajecten:

A. Klassieke talen en culturen
B. Klassieke culturen
C. Moderne talen en culturen
D. Moderne culturen

Als je kiest voor Klassieke talen en culturen besteed je veel aandacht aan de taalverwerving van het Sanskrit of het Tibetaans en kies je naast het verplichte Taal en cultuur in Zuid- en Zuidoost-Azië nog een cultuurvak; als je kiest voor Klassieke talen gaat al je aandacht uit naar cultuurvakken, zoals Klassieke culturen, Premoderne geschiedenis, Inleiding Boeddhisme, Cultuur van Tibet, Iconografie, of Verhalende kunst. In het traject Moderne talen en culturen vormt de taalverwerving van het Hindi of het Indonesisch de hoofdmoot en volg je het verplichte Taal en cultuur in Zuid- en Zuidoost-Azië en nog een cultuurvak; in het traject Moderne culturen volg je cultuurvakken, zoals Moderne geschiedenis, Moderne samenlevingen, Moderne culturen, of Moderne media.

Klassieke talen en culturen

Vak EC Semester 1 Semester 2
De talen van Zuid- en Zuidoost-Azië: geschiedenis, context en structuur 5

Taalverwerving; voortzetting 1e semester

Sanskrit 2 10
Tibetaans 2 10

Taalverwerving; kies 1 uit 2

Sanskrit 1 10
Tibetaans 1 10

Cultuurvakken; kies 1 uit 6

Cultuur van Tibet 5
Inleiding boeddhisme 5
Klassieke Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Premoderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Taalkunde: Inleiding cognitieve linguistiek van het Indonesisch 5
Verhalende kunst van Zuidoost-Azië 5

Klassieke culturen

Vak EC Semester 1 Semester 2
De talen van Zuid- en Zuidoost-Azië: geschiedenis, context en structuur 5

Kies 3 uit 6

Cultuur van Tibet 5
Inleiding boeddhisme 5
Klassieke Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Premoderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Taalkunde: Inleiding cognitieve linguistiek van het Indonesisch 5
Verhalende kunst van Zuidoost-Azië 5

Kies voor 10 EC uit:

Iconografie van het Hindoeïsme, Boeddhisme en Jainisme 5
Imperia in Azië 5
Themes in Religious Studies 10

Moderne talen en culturen

Vak EC Semester 1 Semester 2
De talen van Zuid- en Zuidoost-Azië: geschiedenis, context en structuur 5

Taalverwerving; kies 1 uit 2 (Indonesisch 1a+b vormen samen één optie)

Hindi 1 10
Indonesisch 1a 5
Indonesisch 1b 5

Cultuurvakken; kies 1 uit 3

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Moderne media in Indonesië 5
Nation, community, self: questions of culture in South and Southeast Asia 5

Taalverwerving; voortzetting 1e semester

Hindi 2 (Leiden / India) 10
Indonesisch 2 (Leiden / Indonesië) 10

Moderne culturen

Vak EC Semester 1 Semester 2
De talen van Zuid- en Zuidoost-Azië: geschiedenis, context en structuur 5

Kies 3 uit 4

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Moderne media in Indonesië 5
Nation, community, self: questions of culture in South and Southeast Asia 5
Taalkunde: Inleiding cognitieve linguistiek van het Indonesisch 5

Kies 2 uit 4

Economie van Indonesië 5
Moderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Performance, literatuur en media in Indonesië 5