Studiegids

nl en

Taalkunde: Inleiding cognitieve linguistiek van het Indonesisch

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Indonesische taalvaardigheid op aanvang tweedejaarsniveau, Inleiding Taalwetenschap of vergelijkbaar college afgerond.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding in de beginselen van de cognitieve taalkunde, met name gericht op het Indonesisch, middels opdrachten en discussie. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn constructiegrammatica, valentie, metafoor en betekenis in grammatica.

Leerdoelen

  • Inzicht in de beginselen van de cognitieve taalkunde

  • Inzicht in de semantiek van het Indonesisch

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk/paper

  • mondelinge presentatie

Blackboard

Via Blackboard wordt de student van leesmateriaal voor het volgende college en van opdrachten voorzien.

Literatuur

Ungerer, Friedrich & Hans-Jörg Schmid, 2006, An Introduction to Cognitive Linguistics, Harlow: Pearson Ed.
Leesmateriaal uit te reiken tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: A. van Engelenhoven