Studiegids

nl en

Hindi 2 (Leiden / India)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Kennis van de leerstof behandeld in Hindi 1.

Beschrijving

Behandeling van de Hindi-grammatica aan de hand van een cursusboek in het Engels met vertaaloefeningen Hindi-Nederlands en Engels-Hindi. Daarnaast conversatie, waarvan de lessen deels in India plaatsvinden.

In het geval dat er serieuze redenen zijn waarom een student niet aan het studieverblijf in India kan deelnemen, zulks in overleg met de studie-coördinator en docent, wordt na afloop van de colleges een alternatief geboden; inlichtingen over de opzet en inhoud hiervan bij de docent.

Leerdoelen

De student kent in principe de hele Hindi-grammatica en kan deze kennis praktisch toepassen in eenvoudige vertalingen Hindi-Nederlands en Engels/Nederlands-Hindi en in eenvoudige conversatie over alledaagse onderwerpen. De student heeft tevens inzicht in de achtergronden van het Hindi.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De op college behandelde stof wordt wekelijks schriftelijk getoetst. De conversatie wordt zowel in Leiden als in India afgesloten met een mondeling en schriftelijk tentamen. Het gemiddelde cijfer van de grammatica-toetsen vormt samen met de gemiddelde uitslag van de twee conversatie-tentamens het eindcijfer, in een gewogen middeling van 3:1.

Blackboard

Op Blackboard staat een algemene beschrijving van de uitgangspunten en regels van de cursus.

Literatuur

R. Snell with S. Weightman, Teach Yourself Hindi, London: Hodder, 2e (2000) of latere editie, verkrijgbaar in de boekhandel.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

De studiecoördinator: Frans van Baardewijk