Studiegids

nl en

Retorica

Retorica is overal. In de Tweede Kamer, in de rechtbank, en in de collegezaal; maar ook op de markt, op Twitter, en op Facebook. Van de oudheid tot de 21e eeuw, van Griekenland en Rome tot Nederland en de Verenigde Staten: mensen proberen elkaar steeds weer te overtuigen met argumenten, te verleiden met emoties, en te imponeren met een gunstige zelfpresentatie. Inzicht in retorische strategieën is dan ook onmisbaar in een wereld die gedomineerd wordt door debat, beeldvorming, en presentatietechnieken. Wie zich verdiept in het systeem van de retorica, dat in eerste instantie door de Grieken en Romeinen werd ontwikkeld, kan het succes verklaren van politici en advocaten, van Demosthenes tot Trump en van Cicero tot Spong. Maar kennis van de retorica verleent bovenal inzicht in hoe alle mensen elkaar — via oude en nieuwe media — voortdurend pogen te beïnvloeden; en stelt ons in staat retorische strategieën kritisch te analyseren. Daarbij kan het gaan om een indrukwekkende redevoering of een stijlvol geschreven brief, maar ook om een aantrekkelijke advertentie of een Facebook-post die honderden likes genereert.

Deze Minor bestudeert de complexe rol van de retorica in onze wereld. Studenten verkrijgen inzicht in de geschiedenis en het systeem van de klassieke retorica, en ze verdiepen zich in enkele centrale domeinen van de samenleving waarin retorica een bijzondere rol speelt. De nadruk ligt hierbij op de rechtspraktijk, politiek, en sociale media. Daarnaast kunnen studenten zich naar keuze richten op de retorische aspecten van andere domeinen: taal en communicatie, kunst, literatuur, en de receptie van de klassieke oudheid.

Het onderwijs van het kernprogramma en de minor als geheel valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur (GLTC) en de examencommissie Classics and Ancient Civilisations. De opleiding GLTC onderhoudt goede contacten met alle docenten die vanuit verschillende opleidingen bij de cursussen zijn betrokken.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 60
Studiegidsnummer: 5000MRETN
Nummer studieactiviteit: 1255

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kernprogramma

De hier genoemde cursussen worden primair aangeboden in het kader van het minorprogramma Retorica.

Verplicht (5 ec)

Retorica: Geschiedenis en Systeem 5

Een keuze van twee van de volgende drie cursussen (totaal 10 ec):

Retorica en Social Media 5
Retorica en Politiek 5
Retorica en Recht 5

Aanvullend programma Minor Retorica (15 ec):

Een keuze van drie (of twee, indien ook het vierde vak van het kernprogramma wordt gevolgd) van de volgende cursussen (15 ec):

Presenteren en presentatieonderzoek 5
Stilistiek 5
Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Woorden als wapens: retorische effecten van formuleringskeuzes 5
Latijn: retorica 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5
Argumenteren en overtuigen 5

Meer info

Algemeen

De minor Retorica bestaat uit een kernprogramma (15 EC) en een aanvullend programma (15 EC). Het kernprogramma bevat uitsluitend cursussen die speciaal voor deze minor ontwikkeld zijn. Het aanvullend programma bevat cursussen die reeds onderdeel zijn van bestaande opleidingen en minoren (aanschuifonderwijs). Studenten kunnen ervoor kiezen ofwel alleen het kernprogramma te volgen (15 EC) ofwel de gehele minor Retorica (30 EC).

Het programma kent een flexibel karakter. Binnen het kernprogramma is de basiscursus ‘Retorica: geschiedenis en systeem’ (5 EC) voor alle studenten verplicht; daarnaast maken zij een keuze van tenminste twee van drie kerncursussen (10 EC). Het aanvullend programma (15 EC) kan naar eigen wens worden samengesteld uit een ruim aanbod van zeven bestaande cursussen. Studenten kunnen er ook voor kiezen om in het aanvullende programma de vierde kerncursus te volgen.

Kernprogramma Minor Retorica (15 EC):

De hier genoemde cursussen worden primair aangeboden in het kader van het minorprogramma Retorica.

Verplicht (5 EC):

 • Retorica: geschiedenis en systeem (5 EC), niveau 200

Een keuze van twee van de volgende drie cursussen (totaal 10 EC):

 • Retorica en Politiek (5 EC), niveau 300;

 • Retorica en Social Media (5 EC), niveau 300;

 • Retorica en Recht (5 EC), niveau 400.

Aanvullend programma Minor Retorica (15 EC):

De hier genoemde cursussen zijn ook onderdeel van bestaande opleidingen (BA Nederlandse Taal en Cultuur, BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, BA Taalwetenschap, en de minor Taalwetenschap: taal en communicatie).

Een keuze uit de volgende cursussen:

 • Presenteren en presentatieonderzoek (5 EC), niveau 200;

 • Argumenteren en overtuigen (5 EC), niveau 200;

 • Latijnse retorica: Cicero (5 EC), niveau 200;

 • Stilistiek (5 EC), niveau 300;

 • Kritisch denken, kritisch schrijven (5 EC), niveau 400;

 • Tekstontwerp en persuasieonderzoek (5 EC), niveau 400;

 • Woorden als wapens: retorische effecten van formuleringskeuzes (5 EC), niveau 400.

N.B. De kerncursus die niet in het kernprogramma is gevolgd mag ook gekozen worden in het aanvullend programma. In dit geval volgen studenten alle kernvakken (totaal 20 EC) en twee van de bovengenoemde cursussen (totaal 10 EC).

Programma coördinator: Dr. C.C.(Casper) de Jonge
Studieadviseur: J.K. (Joëlle) Koning MA
Contact Onderwijsadministratie: C.A.G. Verheij en Y.H.M. Motta

Inschrijving

Aanmelden: via uSis
Voor meer informatie ga naar: aanmeldings- en inschrijfprocedure

Verantwoordelijke examencommissie: Classics and Ancient Civilizations