Studiegids

nl en

Retorica

Retorica is overal. In de Tweede Kamer, in de rechtbank, en in de collegezaal; maar ook op de markt, op Twitter, en op Facebook. Van de oudheid tot de 21e eeuw, van Griekenland en Rome tot Nederland en de Verenigde Staten: mensen proberen elkaar steeds weer te overtuigen met argumenten, te verleiden met emoties, en te imponeren met een gunstige zelfpresentatie. Inzicht in retorische strategieën is dan ook onmisbaar in een wereld die gedomineerd wordt door debat, beeldvorming, en presentatietechnieken. Wie zich verdiept in het systeem van de retorica, dat in eerste instantie door de Grieken en Romeinen werd ontwikkeld, kan het succes verklaren van politici en advocaten, van Demosthenes tot Trump en van Cicero tot Spong. Maar kennis van de retorica verleent bovenal inzicht in hoe alle mensen elkaar — via oude en nieuwe media — voortdurend pogen te beïnvloeden; en stelt ons in staat retorische strategieën kritisch te analyseren. Daarbij kan het gaan om een indrukwekkende redevoering of een stijlvol geschreven brief, maar ook om een aantrekkelijke advertentie of een Facebook-post die honderden likes genereert.

Deze Minor bestudeert de complexe rol van de retorica in onze wereld. Studenten verkrijgen inzicht in de geschiedenis en het systeem van de klassieke retorica, en ze verdiepen zich in enkele centrale domeinen van de samenleving waarin retorica een bijzondere rol speelt. De nadruk ligt hierbij op de rechtspraktijk, politiek, en sociale media. Daarnaast kunnen studenten zich naar keuze richten op de retorische aspecten van andere domeinen: taal en communicatie, kunst, literatuur, en de receptie van de klassieke oudheid.

Het onderwijs van het kernprogramma en de minor als geheel valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur (GLTC) en de examencommissie Classics and Ancient Civilisations. De opleiding GLTC onderhoudt goede contacten met alle docenten die vanuit verschillende opleidingen bij de cursussen zijn betrokken.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 40

Studiegidsnummer: 5000MRETN

Nummer studieactiviteit: 1385

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kernprogramma

De hier genoemde cursussen worden primair aangeboden in het kader van het minorprogramma Retorica.

Verplicht (20 ec)

Retorica: Geschiedenis en Systeem 5
Retorica en Social Media 5
Retorica en Politiek 5
Retorica en Recht 5

Een keuze van twee van de volgende cursussen (10 ec):

Woorden als wapens: Effecten van formuleringskeuzes 5
Het politieke debat: theorie en praktijk 5
Argumenteren en overtuigen 5
Strategische presentatie van argumentatie 5
Kritisch denken, kritisch schrijven 5
The Heritage of the West: The Classics & Intertextuality in Art & Literature 5

Meer info

Algemeen

De minor Retorica (30 EC) bestaat uit vier verplichte kernvakken (totaal 20 EC) en een keuze van twee aanvullende cursussen (totaal 10 EC). Studenten die slechts ruimte hebben voor 15 EC moeten in elk geval twee (of drie) van de kernvakken kiezen. De verplichte kernvakken zijn: Retorica: Geschiedenis en Systeem, Retorica en Sociale Media, Retorica en Politiek, en Retorica en Recht.

Verplicht programma Minor Retorica (20 EC):

  • Retorica: geschiedenis en systeem (5 EC), niveau 200

  • Retorica en Politiek (5 EC), niveau 300;

  • Retorica en Social Media (5 EC), niveau 300;

  • Retorica en Recht (5 EC), niveau 400.

Aanvullend programma Minor Retorica (10 EC):

De hier genoemde cursussen zijn ook onderdeel van bestaande opleidingen (BA Nederlandse Taal en Cultuur, BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, BA Taalwetenschap, en de minor Taalwetenschap: taal en communicatie).

Een keuze uit de volgende cursussen:

  • Het politieke debat: theorie en praktijk (5 EC), niveau 400;

  • Argumenteren en overtuigen (5 EC), niveau 200;

  • Strategische presentatie van argumentatie (5 EC), niveau 300;

  • Kritisch denken, kritisch schrijven (5 EC), niveau 400;

  • Woorden als wapens: retorische effecten van formuleringskeuzes (5 EC), niveau 400.

  • The Heritage of the West: The Classics & Intertextuality in Art & literature (5 EC), niveau 300

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Programma coördinator: Dr. C.C.(Casper) de Jonge
Studieadviseur: J.K. (Joëlle) Koning MA
Contact Onderwijsadministratie: C.A.G. Verheij en Y.H.M. Motta

Inschrijving

Aanmelden: via uSis
Voor meer informatie ga naar: aanmeldings- en inschrijfprocedure

Verantwoordelijke examencommissie: Classics and Ancient Civilizations