Studiegids

nl en

Presenteren en presentatieonderzoek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

“Gevraagd: uitstekende mondelinge presentatievaardigheden.” Voor de meeste banen op academisch niveau wordt verwacht dat kandidaten hun ideeën duidelijk en overtuigend kunnen presenteren. Dit college stelt studenten in staat zich in deze retorische vaardigheden verder te bekwamen. Ze houden verschillende presentaties, die op video worden vastgelegd en uitgebreid worden geëvalueerd. Ook leren studenten hun presentaties te ondersteunen met PowerPoint. Tegelijk maken ze kennis met advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren en doen ze onderzoek naar een presentatieadvies van eigen keuze.

Leerdoelen

Na afronding van het college kunnen studenten:

 • Inzichten uit moderne advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren toepassen;

 • Het effect van onder andere structuur en stijlmiddelen op het publiek begrijpen;

 • Een effectieve mondelinge presentatie houden (ondersteund met PowerPoint);

 • Een onderzoek van beperkte omvatting opzetten waarin inzichten uit de literatuur worden toegepast op een eigen casus, en daarover mondeling en schriftelijk verslag van uitbrengen

Rooster

Rooster BA 2 - semester 1

Onderwijsvorm

Werkgroep

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 5ects x 28 uur = 140 uur, verdeeld over de volgende activiteiten:

 • volgen van colleges 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur = 32 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de oefenpresentatie (5min) = 8 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de duopresentatie(10min) = 12 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de eindpresentatie (10min) = 20 uur

 • tijd voor het doen van onderzoek en schrijven van de nota = 40 uur

De tijdsindicatie geldt per individuele student. Aan de duopresentatie wordt dus per persoon 12 uur besteed, wat per duo neerkomt op 24 uur.

Toetsing

 • Een proefpresentatie (geen cijfer)

 • Twee verplichte reflectieopdrachten (geen cijfer)

 • Een duopresentatie (20%)

 • Een individuele eindpresentatie (30%)

 • Een paper op basis van de eindpresentatie (50%)

Weging

Zie hierboven. Het gewogen gemiddelde van de duopresentatie en de individuele eindpresentatie moet minimaal 5,5 zijn. Ook voor het paper moet minimaal een 5,5 worden gehaald.

Herkansing

Alleen het paper kan worden herkanst – indien het eindcijfer lager dan een 5,5 is. Als onderdelen ontbreken of het eindcijfer na eventuele herkansing van het paper nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Op Blackboard worden de opdrachten gepubliceerd die studenten moeten maken. De opnamen van de presentaties worden na het college steeds op Blackboard gezet. Aan de hand van hun eigen opname leveren studenten een evaluatie van hun presentatie ook via Blackboard in.

Literatuur

 • J. Kuenen en M. Wackers (2012).Presenteren wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks.

 • Onderzoeksartikelen voor het eigen literatuuronderzoek.

Aanmelden

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen: M. van Naerssen MA

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2144. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

n.v.t.