Studiegids

nl en

Wereldgodsdiensten: Hindoeïsme

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docent: dr. N. Mohkamsing

Afhankelijk van de interesse van de student kan gekozen worden om zich te specialiseren in bijvoorbeeld Indiaas, Westers, Caribisch, vroeg of hedendaags hindoeïsme.

Invulling van de specialisatie gebeurt in overleg met de docent, dr. N. Mohkamsing

tel.: 071-5271699

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Wetenschapsfilosofie (GW) 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Methoden en technieken 1 - GW 10
Indiase filosofie 5
Hindu and buddhist kingdoms in South and South East Asia 5
Premoderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Iconography of SSEA 5
Methoden en technieken 2 - GW (veldwerk) 10
Hedendaags hindoeïsme 5
Hindu myths in the art of South and Southeast Asia 5

Derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Kies één van de volgende twee

Specialisatie track sociale wetenschappen (5 ec)
Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10
Indiase filosofie 5
Hindu and buddhist kingdoms in South and South East Asia 5
Iconography of SSEA 5
Premoderne Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië 5
Hindu myths in the art of South and Southeast Asia 5

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Hedendaags boeddhisme: Mondiaal boeddhisme 5
Monasticisms in World Religions 5
The transformation of Buddhism across Central Asia from India to China 5
Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit 5
Global Christianity 5
Modern christendom I 5
Key Developments uit de geschiedenis van het christendom 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Modern Islamic Theology 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Verdieping islam 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Christianity in Europe: religious diversity in context 5
Cultuurgeschiedenis van het Jodendom 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Geschiedenis van de Vrijmetselarij 5
Islam in Asia and Africa 5
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Seminar 1: Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat 5
Vroege kerk 5

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

In India wonen tussen de 600 en 700 miljoen hindoes. Verspreid over de wereld leven ook grote aantallen hindoes. Deze gemeenschappen zijn zowel in India als daarbuiten zeer divers van karakter. In deze specialisatie wordt aandacht geschonken aan het Hindoeïsme in India èn daarbuiten.

In deze specialisatie komen de verschillende kanten van het Hindoeïsme aan bod: India, Europa en het Caraïbisch gebied, de verschillende stromingen, de geschriften, de ideeën, de geschiedenis en de rituelen. Hoewel India een seculier land is, speelt religie een niet te onderschatten rol in de Indiase politiek, ook aan deze tegenstrijdigheid zal aandacht worden geschonken.

Hoe divers de gemeenschap van hindoes buiten India ook mag zijn, de band met India als moederland blijft hecht. Wie zich wil richten op de hedendaagse varianten van het Hindoeïsme kan daarbij de keuze maken tussen het Hindoeïsme van India of een van de verspreidingsgebieden, zoals Nederland, het Caraïbisch gebied (m.n. Suriname) of het Verenigd Koninkrijk.

Als je je interesseert voor hedendaagse varianten van het hindoeïsme, kun je het best de sociaalwetenschappelijke vakken volgen (Methode en Technieken), als je meer historisch geïnteresseerd bent, of het hindoeïsme van een streek wil bestuderen waarvan je de taal niet kent, is het de moeite waard tijd te besteden aan het leren van een extra taal, al dan niet in combinatie met de vakken Methode en Technieken.