Studiegids

nl en

Hedendaags boeddhisme: Mondiaal boeddhisme

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.
Aanbevolen: Introduction to Buddhism (Silk en Blezer, 5 ECTS, 100).

Beschrijving

26 mei 2009. De Telegraaf kopt: “Nederland Boeddhaïseert!”. “Boeddhabeeldjes zijn niet aan te slepen”, aldus de Volkskrant de dag daarvoor. Maar wie zijn die nieuwe Nederlandse boeddhisten eigenlijk? Wat betekent boeddhisme voor hen? Hoe verhouden nieuwe vormen van boeddhisme buiten Azië zich tot die in traditioneel boeddhistische regio’s? De Dalai Lama, te gast in Nederland, speculeert over ‘tulpenboeddhisme’. Hoe is boeddhisme überhaupt buiten Azië verzeild geraakt? Zullen zich inderdaad typisch ‘Westerse’ vormen van boeddhisme ontwikkelen, en hoe zullen die er dan uitzien? Deze en soortgelijke vragen zullen we in deze cursus onderzoeken, in globaal perspectief.

Leerdoelen

  • Overzicht over de receptiegeschiedenis van boeddhisme.

  • Besef van de grote diversiteit van boeddhisme.

  • Kunnen onderscheiden van diverse modernistische en traditionalistische, en mondiale en lokale vormen van boeddhisme.

  • Inzicht in de problematiek van de ontwikkeling van ‘Westers’ boeddhisme.

  • Inzicht in het ontwerpen van analytische kaders die nodig zijn voor de bestudering van mondiaal boeddhisme.

  • Selectief leren lezen in omvangrijk en divers primair en secundair materiaal; bijv. het extraheren van relevante delen uit artikelen en hoofdstukken die vanuit diverse perspectieven geschreven zijn en het onder¬scheiden tussen stemmen en meningen uit het veld en secundaire literatuur met analyse & beschouwingen daarop.

  • Vaardigheden in academisch schrijven en spreken.

Rooster

Zie rooster Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Voorbereiden van de verplichte literatuur; aan het begin van ieder werkcollege door iedereen een samenvatting van de leesstof met kritische vragen (1 A4); en referaten door aan te wijzen deelnemers. Afsluitend tentamen of een werkstuk van 1500-2500 woorden (5 ECTS). Het essay is gebaseerd op het tijdens werkcollege besproken materiaal en, in overleg, ook nieuwe leesstof en bronnenmateriaal (optioneel uitbreiding naar 10 ECTS: essay van 4000–6000 woorden plus extra leesmateriaal).

Actieve deelname 20%, referaat 20%, tentamen/paper 60% 5 ECTS; of paper 80% etc. bij 10 ECTS.

Blackboard

Ja, gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Verplichte literatuur
Batchelor, S. (1997), Buddhism Without Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening, New York 1997.
Baumann, M. (2001), “Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories and a New Analytical Perspective”, in Journal of Global Buddhism, 2, 2001, pp.1-43.
Bechert, (1994), “Buddhistic Modernism: Present Situation and Current Trends”, in Buddhism into the Year 2000, pp.251–60, Bangkok 1994.
Benavides G. (1998), “Modernity”, in Critical Terms for Religious Studies, edited by Charles Taylor, pp.186–204, Chicago &c. 1998.
Buswell, R.E Jr., (2004) ed., Encyclopedia of Buddhism, 2 Vols. New York: Macmillan Reference USA.
Dzongsar Jamyang Khyentse (2007), What Makes You not a Buddhist, Boston & London 2007.
Borchert D.M. (2006), Encyclopedia of Philosophy, 6 volumes, in Macmillan Reference, Detroit etc. 2006.
Faure, B. (2009), Unmasking Buddhism, West Sussex 2009.
Hanegraaff, W. J. (1996), New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden 1996.
Kloppenborg, R. (2005), “Boeddhistische Psychologie en westerse psychotherapie: niet-zelf en zelf”,in Boeddhisme en Psychotherapie, edited by Ria Kloppenborg, pp.48–73, Rotterdam 2007 (2005)
Lopez, D.S. Jr. (1995), “Foreigner at the Lama’s Feet”, in Curators of the Buddha: The Study of Buddhism Under Colonialism, edited by D.S. Lopez, Jr., pp.251–95, Chicago 1995.
McMahan, D.L. (2008), The Making of Buddhist Modernism, Oxford & New York 2008.
Quli, N.E. (2009), “Western Self, Asian Other: Modernity, Authenticity, and Nostalgia for ‘Tradition’ in Buddhist Studies”, in Journal of Buddhist Ethics, Vol.16, pp.1–38, 2009.
REP, Routledge Encyclopaedia of Philosophy on-line, 1998.
Sharf, R.H. (1995), “Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience”, in Numen, Vol.42 (1995), pp.228–83, Leiden 1995.
Tambiah, S.J. (1976), World Conqueror and World Renouncer: a Study of Buddhism and Polity in Thailand Against a Historical Background, New York/London, Cambridge University Press, 1976.
Wit, H. (1987), Contemplatieve Psychologie, Kampen 1987;
— (2000), “Boeddhisme als een Spiritueel Humanisme”, in Humanisme en Boeddhisme, edited by Fons Elders, pp.13–31, Rotterdam 2000.
Yashobodhi, aka Lucia de Drift (2006), Boeddha in de Polder, Kampen 2006.

Nuttige en aanbevolen literatuur
Almond, Ph.C. (1988), The British Discovery of Buddhism, Cambridge 1988.
Lopez, D.S. Jr. (1998), Prisoners of Shangri-La, Tibetan Buddhism and the West, Chicago 1998.
Poorthuis, M. & Salemink, Th. (2009), Lotus in de Lage Landen: De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland, Beeldvorming van 1840 tot heden, Almere 2009.
Tweed, Th.A. (1992), The American Encounter with Buddhism 1844-1912: Victorian Culture and the Limits of Dissent, Bloomington 1992.
Webb, J. (1971), Flight from Reason, London 1971; cf. (1974), The Occult Underground, Chicago 1974.

Aanmelden

uSis en blackboard

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

http://hum.leiden.edu/lias/staff/blezerhwa.html

Opmerkingen

In een notendop:
BA werkcollege, eerste semester, bij voorkeur 2e jaar.
5 (of 10 ECTS), niveau 200 of 300 (bij 10 EC), voertaal Nederlands (evt. Engels).
Referaat en schriftelijk tentamen of essay (eventueel verzwaard).
Eventuele lacunes kunnen opgelost worden via een pensum.