Studiegids

nl en

Wereldgodsdiensten: Nieuwe religieuze bewegingen en New Age

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Docent: dr. W. Hofstee

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk. Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Wetenschapsfilosofie (GW) 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Methoden en technieken 1 - GW 10
Methoden en technieken 2 - GW (veldwerk) 10
Seminar 1: Religie en geweld 5
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5
Pelgrimage en heiligenverering 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Kies één van de volgende twee

Specialisatie track sociale wetenschappen (5 ec) Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10
Pelgrimage en heiligenverering 5
Seminar 1: Religie en geweld 5

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Global Christianity 5
Hedendaags boeddhisme: Mondiaal boeddhisme 5
Indiase filosofie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Joodse geschiedenis: de joden in Irak (1900- 5
Key Developments uit de geschiedenis van het christendom 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Modern christendom I 5
Modern Islamic Theology 5
Monasticisms in World Religions 5
Reis van de ziel: een filosofische verkenning van spiritualiteit 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Theologie en filosofie van de islam 5
The transformation of Buddhism across Central Asia from India to China 5
Verdieping islam 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Christianity in Europe: religious diversity in context 5
Cultuurgeschiedenis van het Jodendom 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Geschiedenis van de Vrijmetselarij 5
Hedendaags hindoeïsme 5
Islam in Asia and Africa 5
Jewish Culture: Vienna and the Jews at the Fin-de-siècle 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Sociale, economische en medische voorschriften van de islam: Mu’amalaat 5
Vroege kerk 5

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Deze BA specialisatie richt zich op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends, ontwikkelingen en veranderingen in religieus denken en gedrag in de moderne tijd. In dit kader wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de termen New Age en Neopaganisme worden samengebracht. Daarnaast moet de bestudering van relatief kleine groepen licht werpen op en meer inzicht bieden in veranderingen die zich in de wijdere samenleving waarbinnen deze groepen figureren voordoen.

Doelstelling: Het verwerven van kennis over resultaten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen, Neopaganisme en New Age religies in westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van ontwikkeling, functie en betekenis van religieuze bewegingen in brede zin. Studenten zijn in staat zelfstandig literatuuronderzoek te doen, daarover een presentatie te verzorgen met discussie, en het eindresultaat vast te leggen in een wetenschappelijk artikel.

De specialisatie NRB en NA kan uitsluitend gekozen worden binnen de sociaal-wetenschappelijke variant van de opleiding Wereldgodsdiensten. De vakken Methoden en Technieken 1, 2 en 3 dienen dus alle gevolgd te worden. De specialisatie NRB en NA kan via de vrije keuzeruimte gecombineerd worden met de religiespecialisaties die binnen het Instituut voor Godsdienstwetenschappen aanwezig zijn, zoals Christendom, Antieke Godsdiensten, Islam en Hindoeïsme. Daarnaast kan de keuzeruimte ingevuld worden met voor de specialisatie NRB relevante colleges die als minor vanuit de Faculteit Sociale Wetrenschappen worden aangeboden, of met colleges Hermetica aan de Universiteit van Amsterdam.

In alle gevallen dient de student hierover van te voren overleg te plegen met de docent dr. W. Hofstee

Programma Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age

  1. Vast programma (30 EC): Godsdienstsociologie 5 (Davidsen) Antropologie van de Religie 5 (Hofstee) Kennis en Interpretatie 5 (Drees) Vergelijkende GW 5 (Dessing/De Jong) Ethiek 5 (Sneller) Godsd.psychologie 5 (De Boer)

  2. Verplicht programma specialisatie SW (20 EC): M&T 1: Inleiding 5 (Hofstee) M&T 2: Kwantitatieve methoden 5 (De Boer) M&T 3: Veldwerk 10 (Dessing)

  3. Verplicht programma specialisatie NRB&NA (30 EC): Heksen, Ketters en Neopaganisten (2) 5 (Hofstee) Gnosis en Hermetica (2) 5 (De Jong) Religieuze Bewegingen in de V.S. (3) 5 (Hofstee) Religie en Geweld 5 (Dessing) Sjamanisme vroeger en nu (3) 5 (Hofstee) Literatuurtentamen (werkstuk) (1) 5 (Hofstee)

  4. Keuzevakken (‘Minor’) 30 EC: (Door student in overleg met docent in te vullen).

  5. BA Scriptie 10 EC

Totaal: 120 EC

Let op: 1. De inhoud van het literatuurtentamen wordt samengesteld in overleg met de docent. 2. De colleges ‘Moderne Hekserij’ en ‘Gnosis & Hermetica’ worden afwisselend één keer per twee jaar gegeven. In het collegejaar 2011/12 zal ‘Heksen, Ketters en neopaganisten’ worden gegeven. 3. De colleges ‘Religieuze Bewegingen in de V.S.’ en ‘Sjamanisme vroeger en nu’ worden afwisselend één keer per twee jaar gegeven. In het collegejaar 2011/2012 zal ‘Religieuze Bewegingen in de V.S.’ worden gegeven.