Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Criminologie 10
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Rechtspsychologie 5
Inleiding Strafrecht 5

Semester 2

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I 5
Daders 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Slachtoffers 5
Inleiding Sociologie 5
Criminologische Vaardigheden 5

Tweede Jaar

Voor overgangsregelingen zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II 10
Theoretische criminologie 10
Rechtshandhaving en Politie 5
Rechtssociologie 5

Semester 2

Materieel Strafrecht 10
Wetenschapsfilosofie (LAW) 5
Omgevingscriminologie 5
Practicum Verklarende Criminologie 5
Rechtseconomie t.b.v. criminologie 5

Derde Jaar

Voor overgangsregelingen zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag 5
Preventie en straffen 5
Strafprocesrecht 10
Cybercrime 5
Keuzevakruimte Criminologie 5

Semester 2

Onderzoeksvaardigheden in de criminologie 10
Keuzevakruimte Criminologie 5
Keuzevakruimte Criminologie 5
Bachelorscriptie: Criminologie 10

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktvoorbereiding

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw employability, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:

 1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
  Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.
 2. Vakoverstijgende vaardigheden
  Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht je studie, zoalsdenk aan o.a.:
  onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheiden, mondeling en schriftelijk communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, zelfstandig werken, maatschappijelijk bewust enzijn, zelfstandig werkenleren, veerkrachtig zijn.
 3. Zelfreflectie
  Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a.zoals reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt:, wat kan je met de opgedane je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
  Daarnaast betreft zelfreflectie het reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk en, waar wil je nog in ontwikkelenwat wil je gaan doen?
 4. Praktijkervaring
  Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of op de praktijk gerichte of gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een diverse (keuze-)vakken, minors of de afstudeeropdracht.
 5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van het alumni- mentornetwerk, spreken met mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability / arbeidsmarktprogramma in de bachelor Criminologie

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je verdere toekomst: nadenken over vervolgopleidingen en je oriënteren op de arbeidsmarkt.

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in je opleiding en daarbuiten gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kun je al, en wat wil je nog leren? Hoe vertaal je iets wat je later zou willen doen naar de keuzes die je in je studietijd maakt? Welke keuzevakken of minor kies je? Op welke vervolgopleiding bereid je je voor en wat is daarvoor nodig?

Dit zijn vragen die je jezelf door de hele studie heen kunt stellen, om zo de keuzes die je tijdens je studie moet maken, te baseren op wat je in de toekomst wilt bereiken. De keuzevakken die je volgt, de cursussen waaraan je deelneemt, de lezingen die je bezoekt en je eventuele bijbanen of vrijwilligerswerk bepalen mede je toekomstige loopbaan.

Academische- en studievaardigheden krijg je al aangeleerd in een tutorgroep vanaf de start van het eerste jaar. In studievoortgangsgesprekken reflecteer je op je studievoortgang en -houding.

In het verdere verloop van de bachelor maak je kennis met de praktijk en doe je naast kennis ook veel vakoverstijgende vaardigheden, zoals plannen, organiseren, samenwerken, onderzoeken, vinden van en omgaan met wetenschappelijke informatie, presenteren, schriftelijk presenteren, en feedback geven, ontvangen en verwerken.

In diverse vakken worden gastdocenten uit de praktijk ingezet en worden excursies georganiseerd. Op deze manier maak je kennis met de praktijk.

In het tweede jaar ga je je concreter op de arbeidsmarkt oriënteren. Je moet dan al na gaan denken over de invulling van je keuzeruimte (keuzevakken, minor, vakken in het buitenland). Je keuze kan van belang zijn voor je vervolgstudie en de verdere loopbaan die je voor ogen hebt. In een speciale bijeenkomst ontvang je hierover informatie.

In het derde jaar integreer je je kennis en vaardigheden in de afsluitende bachelorscriptie.

In het vervolg belichten we in welke vakken deze kennis en vaardigheden aan bod komen.

 • Vakspecifieke kennis en vaardigheden
  In het gehele curriculum bekwaam je je in de vakspecifieke kennis en vaardigheden die van een criminoloog op de arbeidsmarkt worden vereist. Deze leer je aan via de leerlijnen die door het curriculum lopen.

Leerlijn Recht, beleid en organisatie
Deze leerlijn richt zich op de juridische kaders (o.a. strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht), de handhaving van de wetten en de organisaties die daarbij betrokken zijn.

Vakken in deze leerlijn zijn: Inleiding Criminologie, Inleiding Recht, Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inleiding Strafrecht, Inleiding Bestuursrecht, Rechtshandhaving & Politie, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Rechtspsychologie, Rechtseconomie, Rechtssociologie.

Leerlijn Ontwikkeling van criminaliteit en crimineel gedrag en de verklaring
Deze leerlijn richt zich op theorieën en onderzoek naar het ontstaan en het stoppen van crimineel gedrag. Daarnaast richt het zich op verklaringen voor temporele, geografische en sociale spreiding van criminaliteit.

Vakken in deze leerlijn zijn: Inleiding Criminologie, Slachtoffers, Daders, Theoretische criminologie, Omgevingscriminologie, Ontstaan en Ontwikkeling van crimineel gedrag, Cybercrime, Preventie en Straffen, Rechtseconomie.

Leerlijn Methoden en technieken
In de leerlijn Methoden en technieken leer je vaardigheden voor het verrichten van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Deze onderzoeksvaardigheden pas je in andere vakken toe.

Vakken in deze leerlijn zijn: Inleiding Criminologie, Methoden en Technieken van criminologisch onderzoek I en II, Criminologische Vaardigheden, Practicum Verklarende Criminologie en Onderzoeksvaardigheden.

Uiteindelijk pas je de opgedane kennis en vaardigheden toe in je eindwerkstuk, de bachelorscriptie.

 • Vakoverstijgende vaardigheden
  Schriftelijke en mondelinge communicatie komen aan bod in diverse vakken. Je schrijft een artikel, review of betoog en je houdt een (video)presentatie, geeft een pitch of voert een debat. Soms werk je samen aan groepsopdrachten. Verder oefen je tijdens de bacheloropleiding met het geven van peerfeedback en leer je feedback ontvangen en verwerken. Je leert hoe je literatuur en rechtsbronnen kunt vinden en hoe je daarnaar verwijst en je leert werken met het statistische programma SPSS en het tekstanalyseprogramma Atlas.ti.

Activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt naast/buiten het curriculum

Ook buiten het onderwijs zijn er veel mogelijkheden om je op de arbeidsmarkt voor te bereiden.

Als voorbereiding op de keuzes die je kunt maken en de stappen die je moet zetten op weg naar de arbeidsmarkt kun je aan diverse activiteiten en trainingen deelnemen. Ook kun je ondersteuning krijgen van de studieadviseur of loopbaancoach.

Criminologiestudenten hebben toegang tot de Brightspaceomgeving ‘Criminology Career Course’. Hierop is alle belangrijke informatie gebundeld op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding. Ook vind je hier vacatures voor een bijbaan of student-assistentschap en stagevacatures voor masterstudenten. Belangrijke evenementen worden hierop ook aangekondigd. Neem hier dus regelmatig een kijkje.

In de ‘Criminology Career Course’-omgeving vind je onder andere de volgende tips:

Studievereniging CoDe organiseert ook regelmatig evenementen zoals excursies, lezingen met gastsprekers uit het werkveld en samen met de studieverenigingen van de VU en de EUR de jaarlijkse Beroeps Organisatie Dag (BOD).

Waar zijn afgestudeerde criminologen werkzaam?

Alumni komen in zeer uiteenlopende sectoren en functies terecht. Uit een analyse in 2018 blijkt dat zij zowel in de publieke (met name bij politie, defensie en justitie, maar ook in het hoger onderwijs en onderzoek) als in de private (met name bij banken, verzekeringsmaatschappijen, adviesbureaus en accountantskantoren) sector werkzaam zijn. In de publieke sector gaat het vaak om functies als analist, beleidsmedewerker, (beleids-)adviseur, projectcoördinator en onderzoeker, zowel op criminologische als aanverwante of andere beleidsterreinen. In de private sector gaat het vaak om functies op het terrein van compliance en onderzoek naar fraude.