Studiegids

nl en

Biomedische Wetenschappen

De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen geeft inzicht in het gezonde en zieke menselijk lichaam en in de methoden en technieken van biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een programma van drie jaar (180 studiepunten).

Informatie over de vakken in het bachelorprogramma (jaar 1, 2 en 3) vind je op de onderstaande tabbladen.

Eerste jaar

Inleiding
In het eerste jaar van de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen maak je kennis met de moleculaire en cellulaire wetenschappen. Het totaal aantal studiepunten in het eerste jaar bedraagt 60.

Jaarcoördinator
De jaarcoördinator van het eerste jaar is Dr. Beerend Hierck

Meer informatie over de opleiding, roosters, e.a. tref je aan in de rechtermenubalk.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Start BW 2
Humane biologie 6
Biomoleculen 7
Moleculaire biologie 7
Metabolisme I 5
Metabolisme II 6
Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde 1
Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek 4
Cellulaire communicatie 5
Medische genetica 8
Pathogeen - gastheerinteracties I 3
Lijnonderwijs Communication in Science-1 (CiS-1) 3
Biomedical Academic Scientific Training-1 (BAST-1) 3
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting

Tweede jaar

Inleiding
In het tweede jaar staat het onderwijs in medische basisvakken centraal. Het totaal aantal studiepunten in het tweede jaar is 60.

Jaarcoördinator
De jaarcoördinator van jaar 2 is Dr. O.C. Meijer

Meer informatie over de opleiding, roosters, enzovoorts, vind je onder de knoppen in de rechtermenubalk.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Immunology (BW) 8
Pathogen-Host Interactions part 2 3
Infection and Immunity in Practice 3
Physiology, Basic Concepts 8
Physiology, Advanced Concepts 3
Design and Analysis of Biomedical Studies 6
Introduction in the Neurosciences 6
Human Pathology 9
Hormones and the Nervous System 10
Communication in Science-2 (CiS-2) 2
Biomedical Academic Scientific Training-2 (BAST-2) 2

Modules for exchange students only

Communication in Science (CiS) is a module integrated with other modules throughout the year. For international students, who only spend the autumn semester in Leiden, we offer an abbreviated CiS-module (below).

Communication in Science for Exchange Students 1

Derde jaar

Inleiding
In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen staat de integratie van de kennis van beide voorgaande studiejaren centraal. Daarnaast wordt kennisgemaakt met het toekomstig beroep door het volgen van een stage en er is vrije keuzeruimte. Het totaal aantal studiepunten in het derde jaar is 60.

Jaarcoördinator
De jaarcoördinator van jaar 3 is Dr. A.J.M. de Craen

Meer informatie over de opleiding, roosters, enzovoorts vind je via de knoppen in de rechter menubalk.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte blokken en lijnen

Radiation Protection 1
Choose 1
Theories of Science 6
Molecular Biology and Oncology 11
Communication in Science-3 (CiS-3) 3
Biomedical Academic Scientific Training-3 (BAST-3) 2
Student Research Project 21

Electives/Keuzevakken

In jaar drie zijn er verplichte onderdelen met een totaal van 45 ECTS. Daarnaast heeft de student 15 studiepunten aan keuzemogelijkheid. In onderstaande tabel staan keuzecursussen die worden aangeboden door de opleiding. Daarnaast kan ook een 15 studiepunten keuzepakket gekozen worden behorend tot een van de minoren. Voor meer informatie zie de universitaire minorensite en de informatie elders in deze studiegids. De keuzeperiode mag ook (deels) worden ingevuld met onderwijsonderdelen van buiten de eigen opleiding. Randvoorwaarde hierbij is dat het niveau ligt tussen 200-400. Minimaal 2 maanden voor aanvang van keuzeonderwijsonderdelen van buiten de opleiding dient de student een voorstel ter goedkeuring in bij de bachelorexamencommissie.
Voor meer informatie over de mogelijke invulling van de Electives, zie Blackboardmodule jaar drie.

Literature Review Biomedical Sciences 4
Extension Student Research Project 3
IFMSA International Student Research Project 8