Studiegids

nl en

Biomoleculen

Vak
2014-2015

Beschrijving

In het blok Biomoleculen staat de cel centraal. De cel wordt beschouwd als de eenheid van leven op aarde. In de cel vinden vele biochemische en cellulaire processen plaats die met elkaar samenhangen. Deze samenhang van processen maakt dat de cel naar behoren kan functioneren, ook in relatie met zijn omgeving. Om te begrijpen hoe een cel functioneert, is een geïntegreerde kennis van biochemie, moleculaire biologie en celbiologie nodig. Deze vakgebieden worden behandeld binnen de drie hoofdthema’s van het blok: Kleine biomoleculen, Macromoleculen en de cel en Van cel naar weefsel. De student past de kennis van de verschillende biologische processen toe om het functioneren van de normale en afwijkende cel te kunnen beredeneren. Daarnaast maakt de student kennis met technieken die gebruikt worden om cellen en weefsels te onderzoeken en kan beredeneren wanneer deze technieken kunnen worden ingezet. In dit blok ligt de nadruk op de microscopische technieken. Binnen het blok wordt een facultatieve Master class aangeboden.

Doel

  • Het kunnen beschrijven van de vorm en functie van cellen en hun onderlinge relatie (in de weefsels epitheel en bindweefsel) kunnen beredeneren.

  • Het kunnen analyseren van een biomedisch probleem en het probleem kunnen oplossen door de kennis en inzicht, op het gebied van biochemische, celgenetische en celbiologische processen, toe te passen.

  • Het kunnen beredeneren welke (microscopische) technieken gebruikt kunnen worden om een biomedisch probleem op te lossen.

Onderwijsvorm

Werkgroepen, practica, microscopiepractica en een beperkt aantal colleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarbij de kernboeken niet mogen worden geraadpleegd en dat (overwegend) uit open vragen bestaat.

Literatuur

  • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell.

  • M.K. Campbell. Biochemistry.

  • M.H. Ross et al. Histology: a Text and Atlas.