Studiegids

nl en

Lijnonderwijs Communication in Science-1 (CiS-1)

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het aanleren van taalgewoonten, dus ook van wetenschappelijk taalgebruik is het gemakkelijkst in de moedertaal, maar is een langzaam verlopend proces. Daarom wordt begonnen met het geschreven taalgebruik, omdat dit terug te lezen en dus te verbeteren is. In het eerste jaar zal de student deze gewoonten, het zgn. wetenschappelijk register, kennen en toepassen: eerst in een korte paragraaf, daarna in verslagen en in artikelvorm, steeds eerst in het Nederlands en daarna in het Engels. Ook zal de student kennismaken met het mondeling presenteren, als opstap naar de formele presentatietraining in het tweede jaar.

Tijdens het jaarlijkse Biomedical Sciences Symposium, dat binnen het kader van CiS onderwijs wordt georganiseerd, maken studenten kennis met de onderzoeksprofielen binnen het LUMC; tijdens dit symposium presenteren masterstudenten hun onderzoeksresultaten aan alle bachelorstudenten. Deze dag wordt traditioneel afgesloten met een wetenschappelijke forumdiscussie.

Doel

De leerdoelen betreffen het aanbrengen van basisvaardigheden op het gebied van wetenschappelijke verslaglegging en presentatie in zowel het Nederlands als het Engels.

 • De student kan het wetenschappelijk register herkennen en toepassen in het Nederlands en in het Engels.

 • De student kent de tekstuele effecten van de lay-out.

 • De student kent de structuur van een wetenschappelijk artikel.

 • De student leert hoe wetenschappelijke bronnen geciteerd moet worden

 • De student kan een wetenschappelijk artikel op basaal niveau analyseren.

 • De student kan een journalistieke samenvatting en een formeel abstract in het Engels schrijven op basis van een wetenschappelijk artikel.

 • De student kan diverse herschrijftechnieken bewust toepassen.

 • De student kan efficiënt een verslag (5-8 pagina’s) in de vorm van een wetenschappelijk artikel in het Nederlands en in het Engels schrijven.

 • De student kan een symposiumverslag in het Engels schrijven.

 • De student kent de basis kenmerken van een goede presentatie op gebied van visuele middelen, interactie en structuur.

 • De student kan zijn/haar studietaken plannen en organiseren.

 • De student heeft geoefend met het geven van gestructureerde peer review.

Onderwijsvorm

Het lijnonderwijs CiS wordt verweven met het blokonderwijs gegeven in de vorm van inleidende colleges, werkgroepen, zelfstudie en responsiecolleges. Studenten bouwen een portfolio op met alle nagekeken opdrachten en feedback. De cursus maakt gebruik van de elektronische leeromgeving Blackboard.

Toetsing

De toetsing gebeurt door middel van continuous assessment van de schrijfopdrachten. Het eindcijfer voor CiS is een gewogen gemiddelde van alle opdrachten.

Literatuur

Communiceren over Onderzoek voor Beginners, Deel 1: Schriftelijk Rapporteren, D.M. van Bijsterveld (gratis beschikbaar als PDF file op Blackboard).

Opmerkingen

Er worden geen contacturen gepubliceerd bij dit lijnonderwijs, omdat deze contacturen geïntegreerd zijn met het blokonderwijs. Waar van toepassing zijn contacturen voor het lijnonderwijs dus al opgenomen in het aantal contacturen per blok.