Prospectus

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt meer keuzevrijheid. Een klein deel van het curriculum in jaar 2 en 3 wordt in Delft gevolgd.

Het derde jaar bestaat vrijwel geheel uit keuzevakken en eventueel een minor Quantitative Biology, en na overleg met de studieadviseur is er ook de mogelijkheid om vakken van Mastermath te volgen. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Caleidoscoop 6
Lineaire Algebra 1 6
Wiskundige structuren 6
Algebra 1 6
Analyse 2 6
Inleiding Kansrekening 6
Combinatoriek en Optimalisering 6
Keuzevak 6

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Gewone differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Inleiding statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Eerste semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 2 6
Discrete Besliskunde (Besliskunde B) 6
Random walks 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Modelleren 6
Numerieke Wiskunde 6
Complex analysis 6
Introduction to measure theory 3
Seminarium presenteren en communiceren 3

Tweede semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 3 6
Stochastische Besliskunde (Besliskunde A) 6/10
Projectieve meetkunde 6

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Differentiable manifolds 1 6
Inleiding in de algebraïsche topologie 6
Discrete Besliskunde (Besliskunde B) 6
Random walks 6
Orientatie op onderwijs 6

Eerste semester jaar 3: keuzevakken in Delft

Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD) 6
Mathematical logic (TUD) 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6

Eerste semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Complex network (BM) 6
Curves over finite fields (BM) 6
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Mathematical Statistics (BM) 6
Multiscale Mathematical Biology (BM) 6
Probability seminar: Random Graph ensembles (BM) 6
Quantum Computing (BM) 6

Eerste semester jaar 3: minor

Minor Quantitative Biology 15/30

Tweede semester jaar 3: keuze uit twee bachelorseminaria:

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18

Tweede semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Stochastische Besliskunde (Besliskunde A) 6/10
Projectieve meetkunde 6

Tweede semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Advanced measure theory (BM) 6
Differentiable manifolds 2 (BM) 6
Introduction to Perturbation Methods (BM) 6
Metabolic Network Analysis (BM) 6
Modern Dynamics (BM) 6
Representation theory of finite groups (BM) 6
Stochastic Models for Genetic Evolution (BM) 6