Prospectus

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt echter al snel meer keuzevrijheid. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie. Het bachelordiploma geeft toegang tot de Master opleiding Wiskunde waar dan ook in Nederland. Er vindt in de bachelorfase intensieve samenwerking plaats met de bacheloropleiding van de Technische Universiteit Delft.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Caleidoscoop 6
Lineaire Algebra 1 6
Programmeermethoden 6
Wiskundige structuren 6
Algebra 1 6
Analyse 2 6
Inleiding Kansrekening 6
Modelleren (TU Delft) 6
Keuzevak 6

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Analyse 3 6
Inleiding statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
LPC-Studentenseminarium

Eerste semester jaar 2, keuze:

Algebra 2 6
Besliskunde 1 6
Beslissingsanalyse (TUD) 6
Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD) 6
Partial differential equations A & B (TUD) 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Analyse 4 6
Modelleren en Simulatie (TUD) 6
Numerieke Methoden 1 (TUD) 6
LPC-Studentenseminarium

Tweede semester jaar 2, keuze:

Algebra 3 6
Projectieve meetkunde 6
Random walks 6
Topologie 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6
Logica (TUD) 6
Systeemtheorie (TUD) 6

Derde jaar

In de lijst vakken hieronder geeft de code (BM) aan dat het vak ook in het masterprogramma te volgen is. Deze vakken vragen soms wat meer voorkennis dan de vakken die alleen in het bachelorprogramma zitten. De code (TUD) geeft aan dat het vak in Delft gegeven wordt.

In het derde jaar is er ook de mogelijkheid om meer gevorderde mastervakken te volgen. Overleg vooraf met de studieadviseur wordt aanbevolen. Details over deze vakken staan in het masterprogramma Mathematics.

Het eerste semester kan aan een minor besteed worden, zoals de educatieve minor die voorbereidt op de master track Mathematics and Education.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 3, keuzevakken

Besliskunde 2 6
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Introduction to manifolds (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Mathematical Biology: from Individual Cell Behaviour to Biological Growth and Form (BM) 6
Measure theory (BM) 6
Orientatie op onderwijs 6
Percolation theory (BM) 6
Probability seminar (BM) 6
Topics in Field Theory (BM) 6
Verzamelingenleer 6
Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD) 6
Mathematisch Fysische Modellen (TUD) 6
Numerieke Methoden 2 TUD 6
Partial differential equations A & B (TUD) 6

Tweede semester jaar 3: keuze uit twee bachelorseminaria

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18

Tweede semester jaar 3, keuzevakken

Besliskunde 3 6
Bifurcations and chaos (BM) 6
Commutative algebra (BM) 6
Diophantine approximation (BM) 6/8
Dynamical systems seminar (BM) 6
Ergodic Theory and Fractals (BM) 6
Mathematical Biology: the Virtual Cell (BM) 6
Projectieve meetkunde 6
Quantum information theory and cryptography (BM) 6
Advanced probability (TUD) 6
Advanced statistics(TUD) 6
Advanced topics in analysis (TUD) (BM) 6
Combinatorische optimalisering (TUD) 6
Logica (TUD) 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6
Wavelets (TUD)(BM) 6