Prospectus

nl en

Wiskunde

LET OP:
Door de sluiting van de Universiteit Leiden door het Corona virus, zijn er dit semester geen vakken meer in de collegebanken. De lesmethodes zijn hierdoor mogelijk aangepast. Kijk hiervoor op de Blackboard pagina en/of website van het betreffende vak.

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt meer keuzevrijheid. Het derde jaar bestaat vrijwel geheel uit keuzevakken, en na overleg met de studieadviseur is er ook de mogelijkheid om vakken van Mastermath te volgen. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Caleidoscoop 6
Lineaire Algebra 1 6
Wiskundige structuren 6
Programming 6
Algebra 1 6
Analyse 2 6
Combinatoriek & Optimalisering 6
Inleiding Kansrekening 6
Elective course of 6 EC 6

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Inleiding statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Eerste semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 2 6
Discrete Besliskunde 6
Random walks 6
Orientatie op onderwijs 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Complex analysis 6
Introduction to measure theory 3
Modelleren 6
Numerieke Wiskunde 6
Seminarium presenteren en communiceren 3

Tweede semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 3 6
Stochastische Besliskunde (Besliskunde A) 6
Projectieve meetkunde 6

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Differentiable manifolds 1 6
Discrete Besliskunde 6
Introduction to algebraic topology 6
Random walks 6

Eerste semester jaar 3: keuzevakken in Delft

Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD) 6
Mathematical logic (TUD) 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6

Eerste semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Algebraic Curves (BM) 6
Complex Networks (BM) 6
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Mathematical Statistics (BM) 6
Multiscale Mathematical Biology (BM) 6
Probability Seminar: Stories from Asymptotia (BM) 6
Quantum Information Theory (BM) 6

Eerste semester jaar 3: minor

Minor Quantitative Biology 15/30

Tweede semester jaar 3: keuze uit twee bachelorseminaria:

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18

Tweede semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Projectieve meetkunde 6
Stochastische Besliskunde (Besliskunde A) 6

Tweede semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Advanced measure theory (BM) 6
Differentiable manifolds 2 (BM) 6
Ergodic Theory and Fractals (BM) 6
Patterns, Chaos and Bifurcations (BM) 6
Probability: Coupling theory (BM) 6
Representation Theory (BM) 6