Prospectus

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt echter al snel meer keuzevrijheid. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie. Het bachelordiploma geeft toegang tot de Master opleiding Wiskunde waar dan ook in Nederland. Er vindt in de bachelorfase intensieve samenwerking plaats met de bacheloropleiding van de Technische Universiteit Delft.

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Analysis 3 6
Algebra 2 6
Besliskunde 1/Optimalisering 6
Beslissingsanalyse (TUD) 6
Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD) 6
Inleiding statistiek 6
Linear algebra 2 6
LPC-Studentenseminarium 3
Partial differential equations 1 & 2 (TUD) 6
Algebra 3 6
Analysis 4 6
Logica (TUD) 6
Modelleren en Simulatie (TUD) 6
Numerieke Methoden 1 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6
Projectieve meetkunde 6
Systeemtheorie (TUD) 6
Topologie 6

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Caleidoscoop 6
Analysis 1 6
Inleiding programmeren (TUD) 6
Lineair Algebra 1 6
Programmeermethoden (WI) 6
Wiskundige structuren 6
Algebra 1 6
Analysis 2 6
Elektriciteit en Magnetisme (TUD) 6
Introduction to Probability Theory 6
Modelleren (TU Delft) 6

Third year

De vakken die met (B) en (BM) zijn aangegeven vereisen niet meer voorkennis dan wat je in de eerste twee jaar geleerd hebt.
De vakken met (M) zijn geavanceerde mastervakken die meer voorkennis
vereisen. Overleg dit met de studieadviseur wanneer je denkt voldoende
voorkennis voor een dergelijk vak te hebben en dit in je bachelorprogramma op wil nemen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Algebraic number theory (M) 8
Besliskunde 2 6
Bio Environmental Statistics (TUD)(M) 6
Elliptic curves (BM) 6
Financial mathematics (TUD)(M) 6
Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD) 6
Interacting particle systems: theory and applications (TUD)(M) 6
Introduction to dynamical systems 6
Introduction to manifolds 6
Linear Analysis 6
Mathematical Biology: from individual cell behaviour to biological growth and form (BM) 6
Mathematisch Fysische Modellen (TUD)(B) 6
Measure theory (BM) 6
Numerieke Methoden 2 TUD (B) 6
Operator Semigroups and Dispersive Equations (TUD) (M) 9
Orientatie op onderwijs 6
Partial differential equations 1 & 2 (TUD) (B) 6
Percolation theory (BM) 6
Population Dynamics (BM) 6
Probability: Coupling theory (BM) 6
Statistical Learning (M) 4
Stochastic Models for Genetic Evolution (BM) 6
Topics in Group Theory (BM) 6
Advanced topics in analysis (TUD) (BM) 6
Analytic number theory (BM) 6
Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie (B) 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde (B) 18
Besliskunde 3 (B) 6
Class Field Theory (M) 6
Combinatorische optimalisering (TUD)(B) 6
Dynamical systems seminar (BM) 6
Ergodic Theory and Fractals (BM) 6
Fourieranalyse (TUD) (BM) 6
Functional analysis seminar (M) 6
Introduction to Perturbation Methods (BM) 6
Logica (TUD) 6
Mathematical Biology: Metabolic Network Analysis (BM) 6
Mathematics of the Atmosphere-Ocean-Climate System (BM) 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6
Projectieve meetkunde (B) 6
Quantum mechanics for probabilists (M) 6
Special functions (TUD) (BM) 6
Special topics in financial engineering (TUD)(M) 6
Spectral theory of linear operators (TUD)(BM) 6
Topics in Algebraic Geometry (M) 6
Extended probability (TUD) (B) 6
Extended statistics (TUD)(B) 6
MASTERMATH COURSES (Dutch master programme in mathematics) (BM)
STATISTICAL SCIENCES MASTER TRACK, 3rd semester (M)
STATISTICAL SCIENCES MASTER TRACK, 1st semester (M)

More info

Gedetailleerde beschrijving van de bacheloropleiding wiskunde (pdf)