Prospectus

nl en

Analysis 2

Course
2012-2013

Differentiaal- en integraalrekening voor functies van meer veranderlijken vormt de kern van het vak. Het is daarmee het directe vervolg op Analyse 1, echter met een eigen karakter dat tot uiting komt in een grote rol voor meetkundige argumenten. Voorbeelden uit de fysica (mechanica en stromingsleer) komen aan de orde.
Bij differentiaalrekening staat de vraag centraal of een functie rond een gegeven punt goed valt te benaderen door een lineaire functie. Daarnaast worden methoden behandeld voor het maximaliseren van functies, al dan niet onder nevenvoorwaarden (de methode van Euler en Lagrange).
De integraalrekening richt zich op de introductie en berekening van diverse lijn-, oppervlakte- en volume-integralen van functies en vectorvelden. Deze worden uiteindelijk aan elkaar gerelateerd in de klassieke stellingen van Gauss, Green en Stokes. Deze zijn theoretisch van groot belang voor de fysica (o.a. continuummechanica en elektromagnetisme).

Verplichte literatuur
Calculus – A Complete Course (Sixth edition) by Robert A. Adams, Pearson Education, 2006, ISBN 0321270002
Werkvorm
Geïntegreerd hoor/werkcollege
Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten/quizzen. Resultaten van opdrachten vervallen aan het eind van het academisch jaar. Recidivisten moeten deze dus opnieuw maken!
Voorkennis
Analyse 1 en Lineaire algebra 1
Vakcode TUD
WI1601