Prospectus

nl en

Combinatoriek en Optimalisering

Course
2018-2019

Omschrijving

Dit vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn.

In het vak Combinatoriek en Optimalisering komt een selectie uit de volgende onderwerpen aan de orde.
1. Combinatoriek en Enumeratie (o.a. tellen van grafen, principe van in- en exclusie, theorie van Polya)
2. Dynamische Programmering
3. Analyse van algoritmes en complexiteit
4. Lineaire Optimalisering

Er worden twee Besliskundevakken in het tweede en derde jaar van de Bachelor gegeven: Discrete Besliskunde en Stochastische Besliskunde. Beide zijn keuzevakken in het tweede en derde jaar. Optimalisering is als voorkennis voor Discrete Besliskunde nodig, maar niet voor Stochastische Besliskunde (zie de betreffende vakpagina’s).
Voor verdere informatie over het Besliskunde curriculum, zie Link

Voorkennis

Lineaire Algebra 1 en Programmeermethoden

Aantal college-uren

Wekelijks 2 uur college en 2 uur werkgroep

Tentaminering

  • 4 huiswerkopgaven (20%)

  • 1 modelleeropgave (die in koppels gemaakt mag worden) (10%)

  • tentamen (70%)
    Voor het inleverdeel en het tentamen moet tenminste een 5 gemiddeld behaald zijn.

Verplichte literatuur

Collegedictaat. Dit is vanaf eind januari 2019 beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina.

Extra informatie

De weekplanning is vanaf eind januari 2019 te zien op onderstaande webpagina

Website

Website