Prospectus

nl en

Discrete Besliskunde (Besliskunde B)

Course
2018-2019

Omschrijving

Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld:

  1. Coöperatieve en Non-coöperatieve Speltheorie
  2. Grafentheorie (bomen, Euler- en Hamiltongrafen)
  3. Netwerkoptimalisatie
  4. Geheeltallige lineaire programmering
  5. Knapzak problemen
  6. Lineaire modellen (unimodulariteit, transportprobleem, toewijzingsprobleem)
  7. Scheduling problemen
  8. Project planning

Voor verdere informatie over het Besliskunde curriculum, zie website

Voorkennis

Combinatoriek en Optimalisering

Aantal college-uren

Wekelijks 4 uur college

Tentaminering

6 huiswerkopgaven (25%)
1 presentatie over de collegestof (mag in koppels) (10%)
tentamen (65%)
Voor elk onderdeel moet tenminste een 5 gemiddeld behaald zijn.

Literatuur

Het collegedictaat vanaf eind augustus beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina

Extra informatie

De weekplanning is vanaf eind augustus te zien op onderstaande webpagina

Links

Website college