Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Oriëntatievak grondslagen van het recht 5
Romeins recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Directe Belastingen I 10
Onderneming en recht 10
Rechtseconomie 5
Europees Recht 5

Semester 2

Materieel Strafrecht 10
Verbintenissenrecht 10
Bedrijfseconomie (fiscaal) 5
BTW en Overdrachtsbelasting 5

Derde Jaar

Met ingang van 1 september 2015 wordt een nieuw programma Ba-III ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2015 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2015-2016. Zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Formeel Belastingrecht 10
Moot Court Fiscaal 5
Keuzevakruimte Fiscaal Recht 5
Openbare Financiën (LAW) 5
Fiscale Ethiek 5

Semester 2

Directe Belastingen II 10
Internationaal belastingrecht 5
Keuzevakruimte Fiscaal Recht 5
Keuzevakruimte Fiscaal Recht 5

Keuze uit een van onderstaande vakken:

Bachelorscriptie: Fiscale Talentenklas 5
Bachelorscriptie: Fiscaal Eindwerkstuk 5

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktvoorbereiding

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw employability, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:
1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.
2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.
3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?
4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.
5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, spreken met mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktoriëntatie Fiscaal recht

Studenten die de bachelor- en masteropleiding Fiscaal Recht hebben afgerond gaan doorgaans werken in de commerciële praktijk (bijvoorbeeld als belastingadviseur, fiscaal advocaat of bedrijfsfiscalist), als wetenschapper of bij de overheid (als bijvoorbeeld belastinginspecteur, beleidsambtenaar of belastingrechter). Relaties met het beroepenveld worden onderhouden doordat een aantal fiscale docenten tevens werkzaam is in de commerciële praktijk of bij de overheid. De arbeidsmarkt voor fiscaal-juristen is gunstig, waardoor studenten doorgaans geen problemen ondervinden bij het vinden van een baan. Ook werken fiscale studenten veelal tijdens hun studie al als vrijwilliger, stagiair of medewerker in de fiscaal-juridische praktijk. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de latere beroepspraktijk; docenten geven voorbeelden uit de (eigen) rechtspraktijk om leerstukken inzichtelijk te maken, waardoor studenten tevens zicht krijgen op vraagstukken waarmee zij in de beroepspraktijk te maken krijgen. Ook worden jaarlijks enkele gastcolleges verzorgd, waarin uiteenlopende voor een vak van belang zijn praktijkervaringen met de studenten worden gedeeld. De oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt verder versterkt door extra-curriculaire vakken als de ‘Studentzittingen’ in samenwerking met de belastingkamer van de Rechtbank Den Haag en deelname aan de International and European Tax Moot Court Competition in Leuven, wat studenten kansen biedt om te netwerken en niet zelden leidt tot een stage of baan.