Studiegids

nl en

Data Science & Artificial Intelligence

De minor Data Science & Artificial Intelligence geeft een toegankelijke introductie tot de theorie en praktijk van data science en kunstmatige intelligentie. Studenten leren de basis van data-analyse en patroonherkenning in grote gegevensverzamelingen, hoe machine learning werkt, en ook het interpreteren en visualiseren van de gevonden informatie. De minor wordt in Leiden verzorgd door het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). Het betreft aansluitonderwijs bij reguliere vakken van de bachelor Informatica en de bachelor Data Science & Artificial Intelligence.

Studielast

De studielast van het minor programma Data Science & Artificial Intelligence is 30 EC

Onderwijstaal

In principe wordt de minor in het Nederlands aangeboden. Een aantal vakken kan, afhankelijk van de docent, in het Engels gegeven worden.

Onderwijsprogramma

De kernvakken bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het is niet mogelijk om vakken van het programma te vervangen met andere vakken dan ondergenoemde schakelvakken die gekozen kunnen worden in plaats van een ander vak naar keuze, indien de student onvoldoende voorkennis heeft van programmeren resp. statistiek.

Schakelvakken

Studenten die geen programmeerervaring hebben dienen het vak Introduction to Programming te volgen in plaats van een van de kernvakken, dit na overleg met de minorcoördinator.

Studenten die geen basisvak Statistiek in hun vooropleiding hebben, dienen het vak Statistics for Computer Scientists te volgen in plaats van een van de kernvakken, dit na overleg met de minorcoördinator.

Toegang en toelating

Een intakebijeenkomst met de minorcoördinator is verplicht. Van de student wordt voldoende kennis van het Nederlands en het Engels verwacht.

Gezien het onderwerp wordt van de studenten affiniteit met informatica verwacht. De studenten worden geacht om zich in korte tijd veel technieken uit de Informatica machtig te maken, en als zodanig kan de studielast als hoog worden ervaren.

Aantal deelnemers

De minor heeft een minimumaantal deelnemers van 5 en een maximale capaciteit van 35 deelnemers.

Rooster

Via MyTimeTable.

Inschrijving vakken en tentamens

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven

Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Usiscode: 4000MDSAIN

Studieactiviteit: 1075

Aanmelding

Aanmelding gaat via uSis, en start op maandag 2 mei 2022 om 13.00 's middags.

Aanmeldperiode: 2 mei 2022 - 15 juli 2022

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure kun je vinden op de volgende website: aanmelding minoren 2022-2023

Contact

Vakken

Het minorprogramma bestaat uit een keuze van 5 uit de hieronder genoemde 6 kernvakken voor een totaal van minstens 30 EC. Schakelvakken kunnen gekozen worden in plaats van een ander vak naar keuze, indien de student onvoldoende voorkennis heeft van programmeren resp. statistiek; doorgaans in overleg met de minorcoordinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kernvakken

Data Mining 6
Human Computer Interaction and Information Visualization (Bsc) 6
Natural Computing 6
Databases 6
Data Science 6
Machine Learning 6

Schakelvakken

Introduction to Programming (BSc) 6
Statistics for Computer Scientists 6