Studiegids

nl en

Computers and Computing

In ons dagelijks leven hebben we bijna voortdurend te maken met allerlei toepassingen van computers. Er is bijna geen beroep meer dat niet op een of andere manier gebruik maakt van computersystemen. Met deze minor Computers and computing willen we de geïnteresseerde student een breed inzicht geven in de principes die ten grondslag liggen aan de mogelijkheden van computers en hun toepassingen. Hierbij hoort programmeren als vaardigheid om de computer te vertellen wat hij moet doen, maar natuurlijk ook kennis van algoritmes (uitvoerbare methodes) om efficiente oplossingen te kunnen ontwikkelen. Bovendien zal worden ingegaan op hoe door algoritmes met gegevens wordt omgegaan, het gebruik van databasetechnologie bij grote hoeveelheden data; hoe gebruikers middels visuele en auditieve hulpmiddelen kunnen samenwerken met computers; en hoe in algoritmes gebruik gemaakt kan worden van aan de natuur ontleende mechanismen zoals evolutie zowel als een manier om te rekenen als om natuurlijke processen te begrijpen.

Aanmelding

Aanmelding gaat via USIS, in de periode 1 mei tot en met 15 augustus 2014.
Meer informatie: dr. H.J. Hoogeboom, coördinator minor, tel.nr. 071-527 7062, e-mail: h.j.hoogeboom@liacs.leidenuniv.nl
Riet Derogee, onderwijscoördinator, tel.nr. 071-527 5780, e-mail: m.derogee@liacs.leidenuniv.nl