Studiegids

nl en

Data Science & Artificial Intelligence

De minor Data Science & Artificial Intelligence geeft een toegankelijke introductie tot de theorie en praktijk van datawetenschap en kunstmatige intelligentie. Studenten leren de basis van data-analyse en patroonherkenning in grote gegevensverzamelingen, hoe computer leren en ook het interpreteren en visualiseren van de gevonden informatie.

Gezien het onderwerp verwachten we affiniteit met computers en programmeren. In totaal worden 5 vakken aangeboden

Voor wie?

De minor Data Science & Artificial Intelligence is toegankelijk voor bachelor studenten met interesse zowel in de methoden, processen en systemen om kennis uit data te onttrekken als in informatica. Om het exacte programma van de student vast te stellen op basis van ervaring en belangstelling is een intakebijeenkomst met de minorcoördinator verplicht. Van de student wordt voldoende kennis van zowel de Nederlands als de Engelse taal verwacht.

Studenten afkomstig uit een informatica gerelateerde discipline kunnen niet worden toegelaten.

Minor (30 EC)

Het volledige minorprogramma bestaat uit de hieronder genoemde vakken. De kernvakken bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Keuzepakket (15 EC)

Voor studenten die slechts 15 EC keuzeruimte in hun programma hebben, is er de mogelijkheid om te volgen: een 3 EC-variant van Databases zonder practicum, Machine Learning (6 EC) en Data Science (6 EC). Studenten die dit pakket kiezen dienen basis programmeerervaring te hebben en kennis van de basisprincipes van statistiek. Het keuzepakket kan alleen in het voorjaar gevolgd worden.

Schakelvakken

  • Studenten die geen programmeerervaring hebben dienen het vak Introduction to Programming te volgen in plaats van Machine Learning, Data Science, of Databases, dit na overleg met de minorcoördinator.

  • Studenten die geen basisvak Statistiek in hun vooropleiding hebben, dienen het vak Statistics for Computer Scientists te volgen in plaats van Natural Computing, Data Science, of Databases, dit na overleg met de minorcoördinator.

Taal

In principe wordt de minor in het Nederlands aangeboden. Een aantal vakken kan, afhankelijk van de docent, in het Engels worden gegeven.

Toegankelijkheid

De minor is toegankelijk voor derdejaars bachelorstudenten met interesse in data science Artificial Intelligence. De minor is uitsluitend toegankelijk voor derdejaars bachelorstudenten van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Om het exacte programma van de student vast te stellen op basis van ervaring en belangstelling wordt een intakebijeenkomst met de minorcoördinator georganiseerd vlak voor de start van het minorprogramma. Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht. Studenten die geplaatst zijn, krijgen hierover in augustus bericht.

De minor wordt verzorgd door de Bacheloropleiding Informatica en valt onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Informatica.

Houdt er rekening mee dat de Minor Data Science & Artificial Intelligence niet gevolgd kan worden in combinatie met opleidingen in een Informatica gerelateerde disciplines.

Aantal deelnemers

De minor heeft een minimumaantal deelnemers van 5 en een maximale capaciteit van 30 deelnemers.

Rooster

Zie in de rechterbalk het Rooster 2021-2022 van de Minor Data Science & Artificial Intelligence. T.z.t. zal dit rooster gepubliceerd worden.

Inschrijving vakken en tentamens

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven

Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Usiscode: 4000MDSAIN

Studieactiviteit: 1052

Aanmelding

Aanmelding gaat via uSis, in de periode 3 mei tot en met 15 juli 2021.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure kun je vinden op de volgende website: aanmelding minoren 2021-2022.

Contact

Vakken

Het volledige minorprogramma bestaat uit een keuze van 5 uit de hieronder genoemde kernvakken* voor een totaal van minstens 30 EC. De kernvakken bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het is in niet mogelijk om vakken van het programma te vervangen met andere vakken dan schakelvakken (als het nodig is, zie hieronder).

Afhankelijk van de vooropleiding kunnen Natural Computing, Machine Learning, Data Science, of Databases vervangen worden door schakelvakken.

LET OP!
De vakken voor deze minor zijn reguliere vakken van de BSc Informatica en worden z.s.m. gepubliceerd. Hier volgt alvast een lijst met vaktitels:
Kernvakken
Data Mining
Databases
Human Computer Interaction & Information Visualization
Natural Computing
Machine Learning
Data Science
Schakelvakken
Introduction to Programming
Statistics for Computer Scientists

  • In de lijst van onderstaande kernvakken ontbreekt 1 vak: Machine Learning. Dit vak zal z.s.m. toegevoegd worden aan de lijst.
Vak EC Semester 1 Semester 2

Kernvakken

Data Mining 6
Databases 6
Human Computer Interaction and Information Visualization 6
Natural Computing 6
Machine Learning 6
Data Science 6

Schakelvakken

Introduction to Programming (BSc) 6
Statistics for Computer Scientists 6