Studiegids

nl en

Statistics for Computer Scientists

Vak
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit vak maakt studenten vertrouwd met statistiek: de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven en analyseren van gegevens, met de bedoeling daaruit algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. De nadruk ligt op het begrijpen en correct toepassen van statistische methoden, niet op de wiskundige verantwoording van die methoden.

We beschouwen zowel beschrijvende statistiek (methoden voor het beschrijven van een verzameling gegevens) als inferentiële statistiek (methoden voor het afleiden van eigenschappen van een niet volledig geobserveerde populatie uit een representatieve steekproef).

De cursus introduceert de vereiste basisconcepten (toevalsvariabelen, kansen, statistieken, parameters, kansverdelingen, inferentie, punt- en intervalschattingen, hypothesetesten), methoden voor inferentie van specifieke parameters (zoals gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie, ...), hypothesetesten betreffende een of meerdere variabelen, en het construeren van voorspellende modellen (lineaire regressie).

Leerdoelen

Gegevens correct kunnen analyseren met behulp van methoden uit de statistiek. Dit vereist inzicht in en kennis van 1) het soort vragen dat behulp van statistische methoden opgelost kunnen worden, 2) statistische methoden die zich hiertoe lenen, en 3) hoe deze methoden correct gebruikt kunnen worden. Tevens is het van belang om te leren hoe uitkomsten van statistische analyses geïnterpreteerd dienen te worden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege.

Toetsing en weging

  • Er is een schriftelijk tentamen en tijdens het semester kunnen drie opdrachten worden uitgewerkt en ingeleverd.

  • De drie opdrachten kunnen niet worden herkanst en cijfers van voorgaande jaren kunnen niet worden meegenomen.

  • Het eindcijfer E wordt berekend als:
    E = max(T, 0,2O + 0,8T),
    waarbij T het tentamencijfer is en O het gemiddelde cijfer van de drie opdrachten.

Literatuurlijst

  • Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition – Fifth Edition, Alan Agresti, Pearson Education, ISBN 9781292220314. Verplicht, nodig voor werkcolleges en open boek tentamen. (Pearson New International Edition – Fourth Edition, ISBN 9781292021669 mag ook.)

  • De slides die via Brightspace beschikbaar zullen worden gemaakt.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Opmerkingen

Statistiek.