Studiegids

nl en

Natuurkunde en Sterrenkunde (dubbele bachelor)

Naast de dubbele propedeuse Natuurkunde en Sterrenkunde bestaan er drie andere mogelijkheden

De combinatiestudies Natuurkunde en Sterrenkunde en Natuurkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding). De gecombineerde opleiding Natuurkunde en Informatica geldt alleen voor het eerste jaar.

Studentenwebsite Natuurkunde

Studentenwebsite Sterrenkunde

Studieadviseur Natuurkunde Hara Papathanassiou

Studieadviseur Sterrenkunde Wouter Schrier

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Analyse 1 NA 6
Analyse 2 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Analyse 2 NA 6
Diffusie 3
Elektrische en Magnetische Velden 5
Experimentele Natuurkunde deel I 3
Experimentele Natuurkunde deel II 3
Inleiding Astrofysica 4
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Klassieke Mechanica a 5
Lineaire Algebra 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Lineaire Algebra 1 NA 6
Optica 5
Planetenstelsels 3
Praktische Sterrenkunde 6
Presenteren en Communiceren 1
Programmeermethoden NA 4

1 keuzevak (3 EC)

Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten) 3
Fysica van Moderne Technologie 3

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Analyse 3 NA 6
Astronomy Lab and Observing Project 5
Astronomical Observing Techniques 5
Classical Electrodynamics 4
Classical Mechanics b 3
Galaxies and Cosmology 5
Introduction to Solid State Physics 3
Lineaire algebra 2 6
Lineaire Algebra 2 NA 6
Modern Astronomical Research 1
Modern Astronomical and Physics Research 1
Modern Physics Research 1
Physics Experiments 1 3
Physics Experiments 2 5
Physics Experiments 3 2
Quantum Mechanics 1 6
Quantum Mechanics 2 5
Stars 5
Statistics and Data Analysis 2
Statistical Physics 1 6

Keuzeruimte Natuurkunde (3 EC)

Zie tabblad keuzevakken

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Project: Research (N+S / S+N) 20
Bachelor Project: Thesis (N+S) 3
Bachelor Project: Presentation (N+S) 1
Radiative Processes 6
Research Skills and Scientific Integrity 3
Keuzevak van 3 EC 3
Keuzevakken jaar 3 natuur- en sterrenkunde (zie tab keuzevakken) 30

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2

Vrije keuzeruimte

De Vrije keuzeruimte wordt, in overleg met de studieadviseur, ingevuld door:

1) een Minorprogramma [30 EC]:

Overzicht minoren UL Overzicht minoren TU Delft Overzicht minoren EUR

OF een Kernpakket [30 EC], bestaande uit het verplichte 6 EC vak Radiative Processes en 24 EC aan keuzevakken (zie onderstaand overzicht):

Verplicht vak

Radiative Processes 6

Keuzevakken

Astro-Particle Physics 6
Astrobiology 3
Astronomical Relativity 6
Building Blocks of Quantum Matter 6
Data Mining 6
Experimental Projects 6
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Machine Learning 6
Magnetic Resonance Phenomena 6
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 3
Numerieke Wiskunde 6
Orientatie op onderwijs 6
Physics of Energy 3
Physics of Life - From Motors to Nerve Pulses 6
Relativistic Electrodynamics 3
Statistics AN Part 1 3
Statistics AN Part 2 3
Statistical Physics 2 6
The Electronic Structure of Solids 6

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie
Tijdens de opleiding Natuurkunde willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast technische skills ook 'transferable skills' ontwikkelt. Daarom zijn er per vak in de e-studiegids leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou 'transferable skills' bij te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Alhoewel, deze 'transferable skills' moeilijk meetbaar zijn, is het wel belangrijk om je bewust te worden van welke skills je al bezit en welke je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière.

Naast de voorbereiding is er ook veel ondersteuning bij het maken keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door gedurende de hele bacheloropleiding actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over het vervolg tijdens en na je bacheloropleiding.
Er worden verschillende workshop en cursussen georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en allerlei activiteiten rondom carrière keuzes. Je krijgt dan de mogelijkheid om na te denken over zaken zoals:

 • Over welke skills (vaardigheden) beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welk onderwerp kies ik voor mijn Bachelor Research Project?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

 • Hoe presenteer ik mijzelf tijdens het solliciteren en op netwerkevenementen?

 • Hoe bouw ik een netwerk op en hoe doe je dat, netwerken?

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek (zie rooster)

 • Midterm reflection and Career Orientation als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Leiden University Mentor Network

 • Vakspecifieke congressen (Physics@Veldhoven, Fysica, Nederlandse Astronomen Conferentie)

 • Masterdag

 • Physics Science Day

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

LU Career Zone
De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk
De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentornetwerk in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.
Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde

Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde