Studiegids

nl en

Molecular Biology for Physicists

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Interesse aan bio-processen

Beschrijving

De moderne life sciences is al lang niet meer alleen het domein van biologen, maar ook van chemici, mathematici en fysici. Het dus essentieel om fysici die geïnteresseerd zijn in aspecten van het leven in te wijden in de elementaire kennis van de cel en biomoleculen. Het college “Moleculaire Celbiologie” behandelt zowel moleculair-genetische en celbiologische onderwerpen als ook cellulaire signaleringsprocessen. Het college wordt ingeleid met algemene celbiologische facetten en afgesloten met het ziektebeeld kanker, waarin alle diverse behandelde onderwerpen aan bod zullen komen.

Leerdoelen

Kennis:

 • de opbouw van de cel, en haar hoofcomponenten: membranen, organellen, cytoskeleton, DNA, eiwitten.

 • soorten van cellen, prokaryoot, eukaryoot, virus, multi-cellulaire organismen

 • stemcellen

 • chemische interacties die voor de energievoorziening van de cel, de genetica, de regulatie van cel-processen nodig zijn

 • kankergenese en virus life-cycli
  Begrip:

 • een voorbeeld voor een biologische feedbackcyclus begrijpen: Kunnen uitleggen welke factoren in principe bijdragen en aan een voorbeeld kunnen uitleggen

 • cel-deling: asymmetrische deling, determinanten van directionality
  Conceptualisatie:

 • hoe verschilt de manier van denken in de biologische wetenschappen van de natuurkunde en hoe ermee om te gaan

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing en weging

Tentamen.

Brightspace

Registratie voor Brightspace verloopt via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Literatuur

Contact

Docent: Dr.Martina Huber