Studiegids

nl en

Lineaire algebra 2

Vak
2021-2022

Verplichte voorkennis

Lineaire algebra 1, wiskundige structuren, complexe getallen.

Beschrijving

Lineaire algebra is de theorie van vectorruimten. In dit college zijn dit vectorruimten over R of C. Centraal staat een aantal structurele begrippen: lineaire afbeelding, duale vectorruimte en inproducten. Twee hoogtepunten van het college zijn Jordan's normaalvorm, die operatoren op een eindigdimensionale ruimte klassificeert, en de spectraalstelling die zegt dat zo'n operator op een ruimte over C unitair diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als hij commuteert met zijn geadjungeerde.

Leerdoelen

Het opdoen van kennis behorende bij het vak, alsmede het zelfstandig toepassen en verder uitbreiden van de betreffende theorieën.

Onderwijsvorm

Elke week hoorcollege en werkcollege. Gedurende het semester vier huiswerkopdrachten.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (15%) en een schriftelijk (her-)tentamen (85%). Het huiswerk is een praktische oefening die niet herkansbaar is; het bestaat uit vier opdrachten waarvan de beste drie tellen. Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het onafgeronde gewogen gemiddelde van het huiswerk en het (her-)tentamen minstens een 5.5. Er is geen minimum vereist voor het huiswerk.

Literatuur

Syllabus "Linear algebra 2" van Michael Stoll

Brightspace

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in uSis.

Contactinformatie

De docent is te bereiken via email: rvl[at]math.leidenuniv.nl.