Studiegids

nl en

Numerieke Wiskunde

Vak
2021-2022

Voorkennis

Analyse 1 en 2, Lineaire algebra 1 en 2

Beschrijving

Numerieke wiskunde houdt zich bezig met methoden voor het getalsmatig, bij benadering oplossen van wiskundige problemen, die niet (gemakkelijk) exact kunnen worden opgelost.

In dit college worden numerieke methoden behandeld voor het oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen, en een eenvoudige partiele differentiaalvergelijking (de instationaire warmtevergelijking). Voorts worden enkele numerieke methoden behandeld die ook buiten de context van differentiaalvergelijkingen kunnen worden gebruikt: interpolatie, numerieke integratie, en oplosmethoden voor niet-lineaire vergelijkingen.

Het gebruik van numerieke programmatuur (MATLAB) vormt een wezenlijk onderdeel van de leerstof.

Leerdoelen

de student raakt vertrouwd met de basisconcepten van de numerieke wiskunde zoals vermeld in de vakomschrijving.

Onderwijsvorm

Wekelijks twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege/practicum

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (25%) en een schriftelijk (her)-tentamen (75%). Het huiswerk telt mee als praktische oefening en is niet herkansbaar. Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her)-tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van het huiswerkcijfer en het (her)-tentamen cijfer minstens een 5.5 zijn.

Literatuur

Numerical methods for ordinary differential equations van C. Vuik, F.J. Vermolen, M.B. van Gijzen en M.J. Vuik. ISBN 9789065623737

Contact

H.J. Hupkes; hhupkes[at]math.leidenuniv.nl
en M. Chirilus-Bruckner; m.chirilus-bruckner[at]math.leidenuniv.nl

Opmerking

Dit vak is verplicht voor studenten met enkele bachelor Wiskunde, maar een keuzevak voor studenten met dubbele bachelor Wiskunde met Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica.