Studiegids

nl en

Natuurkunde en Sterrenkunde (dubbele bachelor)

Naast de dubbele propedeuse Natuurkunde en Sterrenkunde bestaan er twee andere mogelijkheden

De combinatiestudies Natuurkunde en Sterrenkunde en Natuurkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding).

Studentenwebsite Natuurkunde

Studentenwebsite Sterrenkunde

Studieadviseur Natuurkunde Hara Papathanassiou

Studieadviseur Sterrenkunde Wouter Schrier

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Analyse 1 NA 6
Inleiding Astrofysica 4
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Lineaire Algebra 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Lineaire Algebra 1 NA 6
Programmeermethoden NA 4
Experimentele Natuurkunde deel I 3
Experimentele Natuurkunde deel II 3
Optica 5

Semester 2

Analyse 2 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Analyse 2 NA 6
Complex Physics of Cooking 3
Elektrische en Magnetische Velden 5
Klassieke Mechanica a 5
Physics of Life Processes 3
Planetenstelsels 3
Praktische Sterrenkunde 6
Presenteren en Communiceren 1

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 3 NA 6
Classical Mechanics b 3
Lineaire algebra 2 6
Lineaire Algebra 2 NA 6
Physics Experiments 1 3
Quantum Mechanics 1 6
Stars 5
Statistical Physics 1 6

Semester 2

Astronomical Observing Techniques 5
Classical Electrodynamics 4
Galaxies and Cosmology 5
Introduction to Solid State Physics 3
Modern Astronomical Research 1
Modern Astronomical and Physics Research 1
Modern Physics Research 1
Physics Experiments 2 5
Physics Experiments 3 2
Quantum Mechanics 2 5
Statistics and Data Analysis 2

Semester 1 & 2

Astronomy Lab and Observing Project 5
Keuzeruimte jaar 2 3

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuzeruimte jaar 3 30

Semester 2

Bachelor Project: Research (N+S / S+N) 20
Bachelor Project: Thesis (N+S) 3
Bachelor Project: Presentation (N+S) 1
Radiative Processes 6
Research Skills and Scientific Integrity 3
Keuzevak (3 EC) 3

Keuzevakken

Keuzeruimte jaar 2
Deze keuzeruimte (3 EC) wordt bij voorkeur gevuld met keuzevakken die in semester 2 worden gegeven.
Voor de keuzeruimte van 3 EC in het tweede semester van het tweede en het derde jaar, kun je een vak kiezen uit het keuzepakket hieronder.

Vrije keuzeruimte jaar 3
Het vak Radiative Processes is een verplicht vak voor 3e jaars (dubbel)studenten Sterrenkunde. In overleg met de studieadviseurs kies je voor het eerste semester van het derde jaar een Minor of een Kernpakket van 30 EC.

Meer informatie over een Minorprogramma (30 EC) vind je hier Universiteit Leiden, hier TUDelft, of hier Erasmus University Rotterdam

Een Kernpakket van 30 EC, bestaat uit keuzevakken uit het onderstaande overzicht:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken

Semester 1

Astro-Particle Physics 6
Building Blocks of Quantum Matter 6
Data Mining 6
Econophysics 6
Experimental Projects 6
Orientatie op onderwijs 6
Physics of Energy 6
Physics of Life - From Motors to Nerve Pulses 6
Statistical Physics 2 6
Statistics AN Part 1 3
The Electronic Structure of Solids 6

Semester 2

Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Machine Learning 6
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 3
Numerieke Wiskunde 6
Relativistic Electrodynamics 3

Niveau vakken

 • Niveau 100
  Inleidende cursus, voortbouwend op het niveau van het eindexamen VWO.
  Kenmerken: onderwijs gebaseerd op stof in handboek of syllabus, didactisch gestructureerd,
  met oefenstof en proeftentamens; begeleide werkgroepen; accenten in studiestof en
  voorbeelden in colleges.

 • Niveau 200
  Cursus met inleidend karakter, geen specifieke voorkennis maar wel ervaring met
  zelfstandig studeren.
  Kenmerken: leerboeken of ander onderwijsmateriaal van min of meer inleidend karakter;
  colleges bijv. in de vorm van capita selecta, zelfstandige bestudering van de stof wordt
  voorondersteld.

 • Niveau 300
  Cursus voor gevorderden (ingangseis niveau 100 of 200)
  Kenmerken: leerboeken, die niet speciaal voor onderwijs hoeven te zijn geschreven;
  zelfstandige bestudering van de tentamenstof; bij tentamens zelfstandige toepassing van de
  leerstof op nieuwe problemen.

 • Niveau 400
  Gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 200 of 300)
  Kenmerken: naast een tekstboek gebruik van vakliteratuur (wetenschappelijke artikelen);
  toetsing (mede) d.m.v. een klein onderzoek, een referaat, of een schriftelijk werkstuk.
  Cursussen op dit niveau kunnen in zekere mate ook deel uitmaken van het curriculum van de
  masteropleiding.

 • Niveau 500
  Wetenschappelijk georiënteerde cursus (toegangseis: de student is toegelaten tot
  een masterprogramma; voorbereidende cursus op niveau 300 of 400 is gevolgd);
  Kenmerken: bestudering van wetenschappelijk geavanceerde vakliteratuur, bedoeld voor
  onderzoekers; toetsing gericht op probleemoplossing d.m.v. een referaat en/of werkstuk of
  eigen onderzoek, met zelfstandige kritische verwerking van het materiaal.

 • Niveau 600
  Zeer gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 400 of 500)
  Kenmerken: actuele wetenschappelijke artikelen; laatste vorderingen van het wetenschappelijk
  denken; zelfstandige bijdrage (scriptie-onderzoek) waarin een nog niet opgelost probleem
  wordt behandeld, met mondelinge presentatie.

De indeling is gebaseerd op het Kaderdocument Leids Universitair Register Opleidingen.

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie
Tijdens de opleiding Natuurkunde willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast technische skills ook 'transferable skills' ontwikkelt. Daarom zijn er per vak in de e-studiegids leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou 'transferable skills' bij te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Alhoewel, deze 'transferable skills' moeilijk meetbaar zijn, is het wel belangrijk om je bewust te worden van welke skills je al bezit en welke je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière.

Naast de voorbereiding is er ook veel ondersteuning bij het maken keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door gedurende de hele bacheloropleiding actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over het vervolg tijdens en na je bacheloropleiding.
Er worden verschillende workshop en cursussen georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en allerlei activiteiten rondom carrière keuzes. Je krijgt dan de mogelijkheid om na te denken over zaken zoals:

 • Over welke skills (vaardigheden) beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welk onderwerp kies ik voor mijn Bachelor Research Project?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

 • Hoe presenteer ik mijzelf tijdens het solliciteren en op netwerkevenementen?

 • Hoe bouw ik een netwerk op en hoe doe je dat, netwerken?

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek (zie rooster)

 • Midterm reflection and Career Orientation als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Leiden University Mentor Network

 • Vakspecifieke congressen (Physics@Veldhoven, Fysica, Nederlandse Astronomen Conferentie)

 • Masterdag

 • Physics Science Day

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

LU Career Zone
De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk
De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentornetwerk in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.
Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde

Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde