Studiegids

nl en

Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Wiskunde en Natuurkunde op het niveau van respectievelijk VWO Wiskunde B en VWO Natuurkunde

NB: de cursus wordt in het Engels gegeven.

Beschrijving

Dit inleidend college behandelt de thermodynamische en moleculaire basis van de moderne biofysica.

In wekelijkse colleges van 2 uur zal de nadruk liggen op een kwantitatieve beschrijving van vraagstukken uit de biologie, zoals het gedrag van polymeren (DNA en eiwitten) of cellulaire transport processen.

Leerdoelen

Je zult kunnen aangeven hoe de wetten van de fysica levende systemen beperken en vormgeven en hoe je een benadering vanuit de fysica kan toepassen op fundamentele problemen in de biologie.

Na deze les zal je in staat zijn om:

  • de belangrijkste componenten van een cel te benoemen

  • basale kansrekening toe te passen op vragen in erfelijkheid

  • de diffusievergelijking toe te passen op transportprocessen in cellen

  • de verandering in wanorde (entropie) te berekenen voor eenvoudige thermodynamische processen

  • biologische systemen in equilibrium te beschrijven met behulp van de Boltzmann-verdeling

Algemene vaardigheden

  • je bereidt de lezingen voor door het lesmateriaal (boek) te bestuderen en je kennis te testen in online quizzen

  • je past conceptuele inzichten toe op concrete probleemstellingen

  • je plant vooruit en studeert continu om de studielast over het hele semester te spreiden

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

Zie Brightspace

Toetsing

Schriftelijk tentamen en quizzes op Brightspace. Het eindcijfer wordt berekend volgens: eindcijfer = max(tentamen, 0.8*tentamen + 0.2*quiz). Voor het hertentamen vervalt het resultaat van de quizzes.

Brightspace

Registratie voor Brightspace verloopt via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Literatuur

Biological Physics: Energy, Information, Life, Philip Nelson, ISBN 0716798972 (Aanschaf verplicht; Dit boek wordt ook gebruikt bij Physics of Life – From Motors to Nerve Pulses). Hoofdstukken 1 t/m 7 worden behandeld.

Contact

Dr.Stefan Semrau