Studiegids

nl en

Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (700-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek. Zie verder onder Meer info.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 50
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1018

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Panorama van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5
Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 5

Kies een cursus buiten je eigen opleiding:

Propedeuse Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 5
Bourgondische Nederlanden 5
Inleiding Beeldende Kunst, Prent- en Tekenkunst 1400 - 1800 5
Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen 5
Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature 5
Middeleeuwse paleografie 5
Oud Schrift 5
Rederijkers en rederijkerij 5
Inleiding Middeleeuwse architectuur en beeldende kunst 400-1300 5

Tweede semester

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700 10

Kies een cursus buiten je eigen opleiding

Nederlandse literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw en de Verlichting 5
Propedeuse Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Philology 2: Introduction to Old English Language and Literature 10
Themacollege Beeldende kunst en prent- en tekenkunst 1400-1800: Kunst in de Gouden Eeuw 5
Gotisch 5
Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand 5
Geloof en wetenschap in de Latijnse middeleeuwen 5
Gouden teksten uit de Renaissance 5
Philology 6: Middle English Literature and Culture 5
Ridders op reis. Queesten in de Middelnederlandse Artur-epiek 5

Meer info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: M.H. Porck MPhil
Informatie: M.H.Porck of 071 527 1611
Aanmelding: via uSis

Alle studenten volgen Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200), Grote Boeken uit de literatuur van de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (5 EC, niveau 200) en Transmissie en transformatie van cultuur in Europa, 800-1700 (10 EC, niveau 300). Deze hoorcollegereeksen zijn speciaal voor de minor ontwikkeld en worden door docenten van verschillende disciplines gegeven. De colleges zijn ook als afzonderlijke keuzeonderdelen te volgen.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/50

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze minor via uSis.
Studiegidsnummer minor: 5000MGSEMN
Nummer studieactiviteit: 1990

Omschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (700-1700) voltrok zich een aantal fundamentele veranderingen in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en de drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. In de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd worden deze veranderingen belicht vanuit diverse disciplines. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan discussies en denkwijzen uit het moderne onderzoek.

In het eerste semester volg je twee collegereeksen: Panorama van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd en Grote boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Beide onderdelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen.

In het tweede semester volg je de collegereeks Transmisssie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700. Dit college sluit je af met een werkstuk.
Daarnaast biedt het keuzepakket een rijk palet aan keuzeonderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie.