Studiegids

nl en

Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Niemand had het van tevoren zo bedacht. Toch werden het de belangrijkste jaren in de Nederlandse Geschiedenis. Zonder de Opstand, immers, zou Nederland als staat er nooit gekomen zijn. De Nederlandse Opstand laat zich lezen als een spannend verhaal – met echte helden en echte schurken, vol onbedoelde wendingen en onverwachte uitkomsten. Na vierhonderd jaar geschiedschrijving, zou je denken, is het ook een verhaal waarover niet veel nieuws meer te ontdekken is. Maar niets is minder waar. Nieuw onderzoek levert nog steeds allerlei verrassende inzichten.
Het is 35 jaar geleden dat er voor het laatst een ‘synthetische’ studie verscheen over de Nederlandse Opstand. In het licht van alle nieuwe kennis en nieuwe vragen, lijkt het tijd om weer eens een poging te wagen. In dit college ontwikkelen we een eerste blauwdruk – wat weten we al wel, en wat nog niet? Hoe kunnen we nieuwe kennis en nieuwe vragen het beste integreren in een nieuw ‘grand narrative’ over de Opstand. En wat betekent dat voor het belang van de Opstand voor de Nederlandse en Europese geschiedenis?

Voor studenten die in 2012 of eerder zijn begonnen met studeren is het mogelijk dit college voor 10 ec te volgen, zie beneden.

Leerdoelen

 • het verwerven van kennis over de Nederlandse Opstand en het ontstaan van de Republiek

 • inzicht in staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van de Nederlanden tussen 1550-1648

 • kennismaking met, inzicht in, en kritische reflectie op recente wetenschappelijke debatten over de Opstand

 • verwerking en analyse van opgegeven literatuur in het licht van de inzichten uit het hoorcollege.

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

5 ECTS = 140 uur.

 • Hoorcolleges 24 uur;

 • zelfstudie literatuur en hoorcollegestof 114 uur;

 • tentamen 2 uur

10 ECTS=280 uur

 • Hoorcolleges 24 uur;

 • zelfstudie literatuur en hoorcollegestof 114 uur;

 • tentamen 2 uur;

 • kiezen opdracht uit een door de docent opgegeven lijst, lezen de door ons opgegeven titels, en schrijven een essay van 5000 woorden, inclusief noten en literatuur 140 uur

Toetsing

 • je kennis over de Nederlandse Opstand en het ontstaan van de Republiek

 • je inzicht in staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van de Nederlanden tussen 1550-1648

 • je inzicht in en kritische reflectie op recente wetenschappelijke debatten over de Opstand

 • je verwerking en analyse van opgegeven literatuur in het licht van de inzichten uit het hoorcollege.

 • je verwerking van relatief grote hoeveelheden informatie
  worden getoetst in twee schriftelijke deeltoetsen met ieder vijf essayvragen over zes hoorcolleges, en ca. de helft van de opgegeven literatuur.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing
De deeltoetsen kunnen, indien onvoldoende, allebei worden herkanst op eenzelfde tentamenmoment.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Powerpoint presentaties;

 • aanvullende opdrachten;

 • wellicht een deel van de verplichte literatuur:

Literatuur

 • Lem, A. van der. De Opstand in de Nederlanden, 1568 – 1648. De tachtigjarige oorlog in woord en beeld (Uitgeverij van Tilt 2014)

 • Verder literatuur nader aan te kondigen

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Mw Prof.dr. J.S. Pollmann

Opmerkingen

Alleen studenten uit cohorten 2012-2013 en eerder kunnen de cursus uitbreiden naar 10 ECTS (280 uur). Zij kiezen een opdracht uit een door de docent opgegeven lijst, lezen de opgegeven titels, en schrijven een essay van 5000 woorden, inclusief noten en literatuur.