Studiegids

nl en

Bourgondische Nederlanden

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In de vroege vijftiende eeuw staan we aan de wieg van de moderne staten Nederland en België. De hertogen van Bourgondië creëren een nieuwe unie die de plaats inneemt van een mozaïek van oude vorstendommen. Zij vormen zo een eenheid die tot op dit moment herkenbaar is. De Bourgondisering betekent niet alleen het begin van een lange periode van vrede, maar ook van een snelle staatkundige, institutionele, economische en sociale vernieuwing en van een grote culturele bloei die door Johan Huizinga prachtig wordt beschreven in zijn wereldberoemde Herfsttij der Middeleeuwen. De samenhang tussen politiek en cultuur in deze dynamische periode vormt het onderwerp van dit hoorcollege.

Leerdoelen

De student heeft

  1. kennis van een hoofdonderdeel, meer specifiek van de Middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van staatsvorming
  1. kennis van de politieke, sociale en economische geschiedenis van de laat-middeleeuwse Nederlanden
  1. inzicht in de betekenis van cultuur voor staatsvorming

De student kan

  1. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken
  1. kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • College 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • Literatuurstudie 110 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens, één halverwege het college, één aan het einde, bestaand uit enkele essayvragen, eventueel aangevuld met gesloten vragen (leerdoelen 1-5). Elk deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer.

Herkansing
Er is één herkansing, waarin beide deeltoetsen apart aangeboden worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • mededelingen aan studenten;

 • verspreiding van collegemateriaal (Powerpoints)

Literatuur

 • Delen uit: J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen (vele drukken, ook digitaal beschikbaar)

 • H. Pirenne, ‘The formation and constitution of the Burgundian state (fifteenth and sixteenth centuries)’ The American historical review 14 (1909) 477-502 (beschikbaar via www.archive.org)

 • R. Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden ca. 1380-ca. 1480 (Hilversum 2014)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. R. Stein