Studiegids

nl en

Oud Schrift

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

In deze cursus leer je Nederlandse handschriften uit de periode 1550-1800 lezen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan praktische kennis op het gebied van o.a. het begrijpen van vroegmoderne teksten, het plaatsten van deze teksten in hun context, het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen. Bovendien wordt de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal behandeld. Ook wordt ingegaan op het verschijnsel teksteditie. Met het oog op een nadere kennismaking met de collegestof zal een excursie worden gemaakt naar een relevant archief of een onderzoeksinstelling. Voor diegenen die zich willen richten op (afstudeer) onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus verplicht.

Leerdoelen

De student

 • Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal

 • Kan teksten in hun teksten in hun historische en functionele context plaatsen en als zodanig begrijpen

 • Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal

 • Kennis van bronnentypes, tijdrekening, maten en gewichten uit de periode 1550-1800.

 • Leesvaardigheid oude teksten.

 • Kennis van teksteditie

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Studielast

Totale studielast voor de cursus 140 uur. - college: 22 uur

 • uren excursie: 4 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding van het college: 112 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

 • Door een schriftelijk tentamen met een combinatie van gesloten vragen (bijvoorbeeld meerkeuzevragen), open vragen en essayvragen worden de leerdoelen a), b),c) ,d) ,e) en f) getoetst.

 • Aan de hand van wekelijkse opdrachten, die voorafgaand aan het college worden ingeleverd bij de docent en tijdens het college worden besproken, worden de leerdoelen a), b),c) ,d) ,e) en f) getoetst.

 • Aan de hand van participatie tijdens het bespreken van primaire bronnen tijdens de colleges worden de leerdoelen a), b),c) ,d) ,e) en f) getoetst.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarvan het schriftelijk tentamen voor 50 % telt en de participatie en wekelijkse opdrachten voor 50 %.

Het tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard ter beschikking stellen van oefenmateriaal en het doen van mededelingen

Literatuur

Reader Oud Schrift, 1550-1800. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. M. A. Ebben
Dr. C.J. Zuijderduijn

Opmerkingen

Maakt deel uit van minor Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd