Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

20 EC scriptie 20 EC vakken binnen de specialisatie 10 EC in het verlengde van de specialisatie 10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Binnen Moderne Nederlandse Letterkunde zijn twee specialisatiethema’s ontwikkeld:

(1) Intertekstualiteit (2) (Post)koloniale literatuur

Zie het kopje “Meer info” voor verdere informatie over deze specialisatiethema’s.

Te volgen cursussen:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Intertekstualiteit in de 20ste-eeuwse roman 10
Migrantenliteratuur, Afrikaanse schrijvers en schrijvers over Afrika in Nederland 10
Literaire loopbanen (1300-1800). Carrièrestrategieën in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd 10

Tweede semester

Nederlands-Indische reisverhalen in de negentiende en twintigste eeuw 10
Shoah-icons in (Dutch) art and literature 10
Liederen op de moord op Floris V en hun doorwerking na de Middeleeuwen 10
Vertaalwetenschap 10
Scriptie MA Neerlandistiek 20

Meer info

(1) Intertekstualiteit

In dit specialisatiethema worden studenten vertrouwd gemaakt met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen, en daarmee geoefend in een staande interpretatiepraktijk. Het jaarlijkse aanbod van vier MA-cursussen ligt voor de ene helft op het terrein van de oude en voor de andere helft op het terrein van de moderne letterkunde. Combinatiecursussen zijn overigens mogelijk. Met de sectie letterkunde van de zusteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam is overeenstemming bereikt op basis van een paritaire inbreng.

Programma Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC elk, specifiek gericht op de intertekstuele analyse van Nederlandstalige literaire teksten uit alle eeuwen Twee aanvullende MA-werkgroepen van 10 EC elk uit het aanbod van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam Een scriptie van 20 EC

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ec) uit te voeren.

(2) (Post) koloniale literatuur

In dit specialisatiethema doen studenten kennis en inzicht op met betrekking tot de literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika, en aan de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, journalistiek werk en zo meer. Er is een jaarlijks aanbod van drie MA-cursussen binnen de eigen opleiding, aan te vullen met een cursus uit het aanbod van de Opleiding Algemene Literatuurwetenschap of Geschiedenis.

Programma Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 3 MA-werkgroepen van 10 EC, elk op het gebied van de Nederlands-Indische, Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse letterkunde Een aanvullende MA-werkgroep, in overleg te kiezen bij de Opleiding Algemene Literatuurwetenschap of Geschiedenis Een scriptie van 20 EC

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ec) uit te voeren.